Leasing avtale i 5 år risiko sport?

HP M880zVed anskaffelse av en kopi/print løsning finansiert gjennom et leasingselskap så overføres kontrakten mellom leverandør og bedriften til en tredjepart.

Leverandør får utbetalt et avtalt beløp av leasingselskapet. Dette betyr ikke noe annet enn at flere er involvert og vil tjene penger på avtalen.

I beløpet som blir avtalt mellom bedriften og leverandør så kan det ligge diverse mindre beløp men som i sum blir vesentlig. Disse inngår ofte i beregningsgrunnlaget til finansieringsselskapet som igjen gir avtalt beløp å betale per måned.

Disse kalles gjerne miljøavgift, servicegebyr, fast årlig avgift rutineservice, systemavtale, e-vedlikehold, carepack, supportavtale m.m. Små størrelser isolert men betydelige beløp samlet i en avtalt kontraktsperiode.

Leasingselskap inngår med bedriften en avtale av en varighet som regel opptil 5 år. Det forekommer også inntil 7 år. Avtalens varighet påvirker månedsbeløpet betydelig.

Jo lengre avtaleperiode lavere beløp men desto mer låst er man. Finansieringsselskapet har lagt til grunn en kalkyle med forventet fortjeneste på avtalen i dens kontraktsperiode. I tillegg kommer det en etableringskostnad.

Hvis det oppstår endringer i bedriften og det for eksempel skulle oppstå en situasjon man ønsker å komme seg ut av avtalen så er ikke utkjøp helt enkelt. Det er tre parter inne i bildet. Leverandør, bedriften og finansieringsselskap. Alle med sine kalkyler.

Det er en kjent situasjon at mange bedrifter velger ikke å gå ut av avtaler pga. store utkjøps kostnader knyttet til dette. De setter utstyr på lager, lar være å bruke det og betaler månedsbeløp inntil avtalen opphører.

Ved slutten av en kontraktsperiode med finansieringsselskap så blir man som regel tilbudt å kjøpe utstyret for 1-en-månedsleie. Dette betyr i praksis at man betaler ytterlig en måneds leie utover de allerede 60 måneder.

Hvis man velger å si opp avtalen så kommer kostnader knyttet til retur av utstyret. Servicetekniker til å koble ned, emballere og sette på palle. Deretter kommer speditør og henter. En hel logistikk hvor alle skal ha sitt.

Rentaprinter tilbyr leieavtaler med løpende tre måneder oppsigelsestid. Det er ingen ekstra gebyrer eller etableringskostnader knyttet til leieavtalen. Leieavtalen inngås direkte med Printer Norge AS og ikke gjennom finansieringsselskap.

I perioder med større usikkerhet knyttet til sin næringsvirksomhet hvor omorganiseringer, nedbemanning og i verste fall nedleggelse så er fleksible avtaler å foretrekke. Spør de som har inngått leasingavtaler på 7 år.

Før bedriften inngår leasingavtale sjekk våre leieavtaler www.rentaprinter.no