Drifts-/serviceavtale kopimaskin

Rent-a-printer servicetekniker

Teknisk service dekker:
1. Servicetekniker, kjøring, bompenger og parkering.
2. Teknisk deler og komponenter.
3. Erstatningsskriver ved reparasjoner som ikke kan utbedres på stedet. Depot ordning.
4. Responstid ned mot 4 timer utbedring skal være igangsatt.
5. Supportsenter fjernhjelp ved behov.

En leieavtale med Printer Norge vil:
1. Gi god kontroll med uforutsette driftsforstyrrelser.
2. Gjøre at interne ressurser ikke bindes opp i tekniske skriverproblemer.
3. Overlater driftsansvaret til oss. Ikke binde opp egne IT ressurser.
4. Gi responstid i løpet av neste arbeidsdag i ukens virkedager.
5. Eget supportsenter som gir hjelp via telefon, epost og/eller fjernsupport.

En bruker får problemer med skriver, sender en henvendelse via e-post eller webside. Supportsenter tar kontakt. Stiller noen spørsmål og iverksetter handling. Hvis behov servicetekniker på stedet så gjøres dette neste arbeidsdag.
Leieavtalen viser hvilket serviceopplegg som er inkludert.

Leieavtale dekker ikke forhold som:
1. Tonerkassetter, valser og vedlikeholds-kit som er definert som forbruksartikler.
2. Brukerfeil.
3. Utstyr som er koblet til skriver og levert av 3. parts leverandør.
4. Feil eller endringer i nettverk, feil i linjer lever av 3.parts leverandører, endring i oppsett internt i bedriften samt andre forhold som ikke skyldes feil i skriver.

Det vil da påløpe gjeldende timepris.