Lexmark MySignShop – lag egne plakater i butikken

Lage egne reklameplakaterWeb basert programvare til å lage profesjonelle salgsplakater, etiketter eller andre merker til bruk i butikk, lager og andre steder hvor man ønsker å lage diverse informasjon når man ønsker det. 

MysignShop er et effektivt verktøy til å lage egen produsert informasjons materiell tilpasset bedriftens behov. Dette i ulike avdelinger som utsalgssted, lager, produksjon-/verkstedhaller og mange andre steder. Ikke minst der hvor informasjon endres ofte er MysignShop et nyttig verktøy. Du lager det du trenger når du trenger det. 

Se brosjyre Lexmark MysignShop.
Se YouTube video Lexmark MysignShop.

For tilgang til Lexmark MysignStore send oss en e-post til printer@printernorge.no.