Bergen Broker Finans – Bergen

Vi er godt fornøyd med Printer Norge AS sin service og hurtige oppfølgning hva det enten er behov for rekvisita eller konsulenthjelp i tilfelle problemer med kopimaskinen. En meget god og samarbeidsvillig leverandør. Arne Tønjum