Starte egen bedrift eller utvide i virksomheten

Kortidsleie kopimaskin / storformat skrivere

Årlig registreres det rundt 30-35 000 nye bedrifter i Norge. Etter fem år er så mange som 50-60 prosent av disse avviklet!

Alle disse bedriftene inngår avtaler i en eller annen form som leie av lokaler, innkjøp av utstyr og ansettelser m.m. Dette som regel i kontraktsform. Denne binder partene iht. innhold som vanligvis er forpliktelser over en lengre periode. Summen av disse avtaler kan begrense en bedrifts fleksibilitet til å gjøre raske endringer ved behov. Da er det spesielt kostnader som ofte er viktig å redusere.

Printer Norge AS tilbyr gjennom sitt Rentaprinter konsept leieavtaler på nytt og fabrikkoverhalt kopi/print maskiner. Vi har rimelige løsninger tilpasset mindre til større nyetableringer. Herunder også f.eks. en ny avdeling i en større bedrift. Våre leieavtaler er med løpende 3-tre-måneders oppsigelsestid (det kan her være unntak).

Tenk deg en avtale på en kopi/print maskin inngått for 60 måneder og du ønsker å komme deg ut av den etter 12 måneder. Hva vil det koste å bryte avtalen som regel med et leasingselskap? Det er ikke billig og sure penger å betale. Når det med liten skrift leses skikkelig så er det mange som gjør seg kostbare erfaringer.

Rentaprinter gir våre kunder stor fleksibilitet. Kort oppsigelsestid hvis endringer skjer i bedriften, skifte ut fortløpende til større og kraftigere kopi/print løsning ved behov og eventuelt flere maskiner når bedriften vokser.

Sjekk vår hjemmeside www.rentaprinter.no for gode tilbud på solide multifunksjonsskrivere med masse funksjoner innen dokumenthåndtering.

Ikke signer tunge leieavtaler over lang tid når bedriften er i en fase hvor fleksibilitet er viktig.