Bygghuset AS – Trollåsen

Bygghuset AS er meget fornøyd med å leie printer fra Printer Norge/Rentaprinter.
For oss er dette et godt alternativ til å kjøpe, både økonomisk og praktisk.
Vi er meget fornøyd med service og oppfølging. Steinar Kvistad, daglig leder.