Case: Storbedrift, konsern, Kjede

Et konsern i Norge med hovedkontor i Drammen har flere avdelinger og utsalgssteder i Norge. De er representert de fire største byene med avdelingskontorer.
Disse har en blanding av administrasjon og utsalgssted.
I tillegg har de utsalgssteder i mindre byer.

De har i dag kopi/print løsninger fra flere leverandører merke og modeller.
Situasjonen i dag er at man ikke har en samlet oversikt hvilke avtaler som gjelder og hviken måte de er anskaffet på, kjøp eller leasing.
Ved leasing har man heller ikke oversikt binding tid og termineringsdato.
Flere maskiner har avtaler løpt automatisk videre på grunn av manglende oppfølging oppsigelsesfrist.

Grunnet behov for å redusere driftskostnader i konsernet så har man satt i gang et arbeid med å få en oversikt over dette samt .
Man ønsker å redusere driftskostnader herunder også kopi/print kostnader.

En gjennomgang viser at det er plassert ut mange A3 skrivere lokasjoner som stort sett trykker sort/hvit.
Man finner også A3 maskiner som i utskriftvolum bare har trykket en brøkdel av det maskine fakttisk er dimensjonert for.
Man finner også maskiner med tilleggsutstyr som aldri er blitt brukt. Eksemplevis sorterer og stiftefunksjoner.

Det er nå et ønske om få finne en løsning som gir laver trykkekostnader. Dette ved skifte til skriverløsninger som dekker reelt brukerbehov.
Det er også et ønsker om å reusere utskritsmengden gjennom økt digitalisering av papirflyten i konsernet.

Dette skal gjøres med sentralisert innkjøp på færre modeller og styring av skrivere i fra IT avdeling sentralt.
Det skal her være mulighet sentralt hvordan skrivere brukes gjennom enkle rapportrutiner skrivere ulike lokasjoner.

Det skal inngås sentral avtale på levering av skrivere med tilhørende rekvisita.
Utstyr skal settes opp med print overvåking som automatisk tonerbestilling og service ved behov.

Det legges vekt på sikkerhet utskrift hvor alle må identifisere seg før utskrift kommer ut samt redusere mengden uavhentet papir.
De ønsker en follow me løsning hvor utskrifter kan hentes fra ulike skrivere.

Basert på analyse av reelt bruker behov har Printer Norge satt opp et forslag til løsning. Se mer info

Printer Norge Print-som-en-tjeneste:

  • Fleksibel leieavtale . Forløpende utskriftning av skrivere etter behov.
    Sercviceavtale på stedet eller via supportsenter inkludert første 12 måneder.
  • Driftsavtale etter utløp garanti etter 12 måneder.
    Oppsett skriverløsninger med Lexmark Cloud Print Management/sikker print.
  • Responstid service på stedet 1 arbeidsdag.
  • Responstid fjernsupport samme dag tiltak iverksatt.

For mer informasjon ta kontakt med markedssjef Jan Rune Hopland jrh@printernorge.no.