Delingsøkonomi kopi/print/multifunksjonsskriver

Papercut-sharing-printersKontorfellesskap med flere bedrifter eller bedrift med egne avdelings regnskap.

Få tak i en skikkelig farge kopimaskin / laserprint løsning og dele på kostnadene.

En solid farge multifunksjonsskriver A4/A3 med eller uten tilleggsutstyr som stifter/sorterer/bretter. Skriver ut, skanne, eller kopiere dokumenter etter behov. Sette opp diverse rutiner inn skanning av dokumenter som sendes dit man ønsker m.m.

Rentaprinter/Printer Norge leier ut løsninger med PaperCut sikker print sammen med kopi/print skriver løsning.

PaperCut MF er en enkel metode for automatisk overvåking og administrering av kopiering og utskrifter i f.eks. et kontorfellesskap med mange bedrifter. PaperCut gir god kontroll hvem som trykker hvor mye slik at kostnader kan fordeles f. eks. hver måned.

Hvordan fordele kostnader?

En PaperCut løsning består av følgende investeringer:

 1. En fast engangskostnad MFD lisens kr. 4.759,-
 2. Kortleser for sikker print kr. 1.885,-
 3. Sum engangsbeløp per maskin kr. 6.644,-

I et kontorfellesskap med f.eks. 10 bedrifter så vil dette bli kr. 664,40 per bedrift. Ingen stor investering.

I tillegg kommer en årlig service avgift:

 1. Vedlikehold programvare kr. 3.058,-
 2. Vedlikehold hardware kr. 339,-
 3. Sum årlig vedlikehold kr. 3.397,-

I et kontorfellesskap med f.eks. 10 bedrifter så vil dette bli kr. 339,70 per bedrift. Et lavt beløp for en god print løsning som gir kontroll og rettferdig fordeling av trykkekostnadene.

Vår erfaring er at kostnader fordeles etter en av følgende metoder:

 1. Alle deler likt. Bedrifter som flytter ut får tilbake engangsbeløp av ny bedrift som kommer inn. En bedrift har hovedansvaret.
 2. Eier eller hovedleietaker av bygning/lokale betaler engangskostnad og årlig vedlikehold. De fordeler dette blant de andre bedrifter etter en egen sats.
 3. Det opprettes en egen konto regnskapet i en av bedriftene som kjøper inn og betaler regninger leveranse av rekvisita. Deretter fordeles dette som regel hver måned/kvartal iht. hvor mye den enkelte bedrift har trykket. Dette er som regel prosentvis andel av totalt trykket i tilsvarende periode. Den enkelte bedrift i fellesskapet mottar faktura iht. prosentvis andel.
 4. En bedrift, ofte huseier, har leieavtalen med Printer Norge.
 5. En leieavtale på en solid kopi/print løsning ligger gjerne på eks. kr. 895,-. Med 10 bedrifter å dele på så blir det 89,50 per måned. Ikke mye selv for en liten en eller to manns bedrift.

Oppførte tall kan endres uten forvarsel. Alle priser eks. mva. Ta kontakt med oss på printer@printernorge.no.
Vi hjelper dere med å finne en god og rimelig kopi/print løsning.