Elektronisk fakturahåndtering er lønnsomt

Få kontroll med fakturahåndteringNå kan du erstatte sene betalinger, forsvunne fakturaer og en slitsom håndtering mot en smidig og automatisert løsning som forbedrer de interne prosessene og relasjonene med både kolleger og leverandører.

Alle vet at fakturahåndtering er avgjørende for bedriften. Den som ikke har kontrollen over betalingene kan til syvende og sist ikke drive en virksomhet. Tatt det i betraktning; la oss granske prosessen. Manuell håndtering krever mye ressurser i tid og penger, og det kan være vanskelig å sette fingeren på den faktiske kostnaden. Hva koster det å ringe rundt til resten av organisasjonen for å finne en faktura som burde ha vært betalt? Hvor mye tid legger du ned på å jage rundt? Og hva koster det å korrigere en feil faktura? Feil skaper følgefeil, og jo senere i prosessen man oppdager dem, jo mer kreves det for å rette dem til. Hvor ofte betaler du for mye for det du har kjøpt? Tenk deg at leverandørene i gjennomsnitt tar 1 prosent mer for hver kjøpte vare og tjeneste. Hvor hardt slår det mot dine marginer?

Er din fakturahåndtering kostbar og tidkrevende – automatiser. Å håndtere fakturaer elektronisk er enkelt og lønnsomt for alle. Du øker produktiviteten, effektiviteten og kontrollen over bedriften. Det eneste du taper er papirhåndteringen. Lexmarks fakturaløsning bygger på 20 års erfaring og produktutvikling, og sammen med våre partnere tilbyr vi markedets beste løsninger. Ta kontrollen over fakturaene på en rask og enkel måte allerede i dag.

Ta kontakt med oss på printer@printernorge.no for en samtale rimelige muligheter innen dokumenthåndtering.