Fast måneds pris serviceavtale og skriverekvisita

Når bedriften innhenter tilbud så vil mange være relativt like i pris per kopi tilbudt. Disse er som regel oppgitt i en pris for SORT og en for FARGE i øre.

I tillegg kommer det en del «små» beløp som kan kalles årlig avgift rutineservice, systemavtale, e-vedlikehold, carepack, supportavtale m.m.

Små størrelser isolert sett men betydelig beløp samlet i en kontraktsperiode over for eksempel 60 måneder.

Disse må også regnes inn i pris per kopi slik at reell pris per kopi fremkommer. Det er avhengig av hva man trykker i løpet av kontraktsperioden.

Som eksempel kan være en vedlikeholdsavtale per måned med kr. 110,-. Hvis man ganger dette med 60 måneder så blir det 6.600,-. Hvis man trykker 10000 sider per år ganger 6 år er lik 60000 kopier.
Dette vil da utgjøre 6.600,-/60000=11 øre per kopi. Denne må legges til pris per kopi oppgitt i tilbud.

Er det oppført andre månedlige «små» beløp så må dette også legges inn for å få reell pris per kopi.

Andre har et beløp, i tillegg til leie/leasing beløp, et måneds beløp som dekker serviceavtale og inkludert en viss mengde kopier per måned (skriverrekvisita).

Denne påløper uavhengig om man bruker det antall kopier som er inkludert. Dette betyr hvis avtale sier 2000 kopier per måned og bedriften trykker 1000 så betaler man for 2000 kopier/utskrifter.

Pris per kopi avtale kopimaskin

En slik avtale er ved lave antall kopier per måned meget høy. Se tabell eksempel.

Hvis bedriften en måned trykker 1000 sider så betaler man 94,5 øre per kopi. Dette i tillegg til leie/leasing beløp. En gjennomsnitt trykkevolum bedrifter i Norge per i dag er i intervallet 1000-2000 sider. Da ser man at slike avtaler er meget kostbare.

Printer Norge tilbyr 6 øre sort og 36 øre for farge per kopi. I et scenario med sort 1000 og farge 1000 ark per måned så blir dette (0,06*1000 ) + (0,36*1000) = 60+360=420 kroner per måned. En differanse på 945-420=525 kroner. Hvis dette var tilfelle i 60 måneder så blir forskjellen 525*60=kr. 31.500,- kroner.

Se nøye på de tilbud man har mottatt. Reell pris per kopi kan variere stort. Det er ofte enklest å forholde seg til et beløp «alt inkludert» men det være det dyreste alternativet/løsningen.

Printer Norge har ingen serviceavgifter eller mange «små» beløp som over tid blir en stor Å.

Ta kontakt for tilbud printer@printernorge.no.