FRI PRINT – EN GOD AVTALE?

Fått flere tilbud på ny kopi/print/MFP løsning?

FRI PRINT – EN GOD AVTALE?

Når bedriften trenger ny kopimaskin eller multifunksjonsskriver så innhenter den normalt tilbud i fra flere leverandører.

Her vil man i hovedsak motta en kontorskriver løsning med en pris per kopi avtale.
Det vil være en månedsleie for kontorprinteren og en pris per kopi sort og farge. Gjerne oppgitt i øre per kopi.

Det er også en del som tilbyr en fast månedspris inkludert en viss mengde kopier.
Dette kan være f.eks. være 2000 kopier per måned.
Går du utover dette antallet kopier påløper det ekstra omkostninger.
Disse har du ikke kontroll på før du vet hva du har trykket.

Blir man tilbudt en printer inkludert utskrifter i et visst måned antall så tenk igjennom følgende.
Hvor mange sider vil vi trykke per måned?
Gjør denne øvelsen. Her er det mye å spare. I en slik avtale så vet du ikke hva månedsleie og trykkekostnader er separat.

Trykke du 2000 kopier en måned og fast månedspris er kr. 1.290,- så betaler du 64,5 øre per kopi.

Hvis du sammenlikner med en leieavtale kopimaskin i fra Printer Norge til leie kr. 695,- per måned og du trykker 2000 kopier så blir regnestykket slik. Pris per kopi sort 6 øre og farge 36 øre.

Ved en fordeling sort 1000 kopier X 0,06 = kr. 60,- og farge 1000 kopier x 0,36 = kr. 360,- så blir kostnader kr. 420,- til sammen. Ved leie kr. 695,- og pris per kopi kostnader 420,- = kr. 1.116,- per måned.

Dette blir samlet ved antall kopier 55,8 øre per kopi. I løpet av en leasing-/leieperiode over 60 måneder så blir det en viss forskjell.
I tillegg har du ikke helt kontroll hva sluttsummen blir alle de ganger du trykker over avtalt antall kopier per måned. Det kan bli en saftig sluttregning i fremtiden.

Husk også alltid når du sammenlikner tilbud å ta med alle små tillegg: månedlig serviceavgift, etablering- og termingebyr i hele leasingperioden, programvare gebyr osv. Pass på!

For hjelp til å beregne antall kopier og tilbud kopimaskin skriverløsning ta kontakt med oss på printer@printernorge.no.