Hvorfor leie fremfor å lease en kopimaskin?

 • Leieavtale kontorskriver
  Hvorfor leie fremfor å lease en kontorskriver?

  Ved anskaffelse av en kopimaskin finansiert gjennom et leasingselskap så overføres kontrakten mellom leverandør og bedriften til en tredjepart. Leverandør får utbetalt et avtalt beløp av leasingselskapet.

  Dette betyr ikke noe annet enn at flere er involvert og vil tjene penger på leasing avtalen.

  Ved leie laserskriver så inngår bedriften avtale direkte med Printer Norge AS.

  For at bedriften skal kunne ta et valg leasing vs. leie så har vi satt opp noen tallmatriser som viser et scenario under oppførte forutsetninger.
UTSTYR
 
PAPIR
 
Forutsetninger
Beløp/verdi
Antall kopier sort per måned
2 500
Verdi utstyr kr.
50 000
Antall kopier farge per måned
2 500
Avtale periode måneder
60
Antall kopier sort per år
30000
Leiepris Printer Norge kr.
696
Antall kopier farge per år
30000
Leiepris konkurrent kr.
900
Antall kopier sort 60mnd.
180000
Etableringsgebyr kr.
1 900
Antall kopier farge 60mnd.
180000
Termingebyr kvartal kr.
150
   
Antall kvartal 60 måneder
15
   
Serviceavgift per måned
90
   

Med utgangspunkt forutsetninger som oppført i tabellen så kan vi sette opp følgende sammenlikning leie vs. leasing multifunksjonsskriver/MFP:

ØKONOMI PRINTER NORGE 60MND
ØKONOMI KONKURRENT 60MND.
Pris per kopi sort øre
6
Pris per kopi sort øre
5
Pris per kopi farge øre
36
Pris per kopi farge øre
25
Delsum trykkek. sort 
9 000
Delsum trykkek. sort kr.
7 500
Del trykkekostnader farge 
54 000
Del trykkekostnader farge kr.
37 500
Sum trykkek. sort+farge 
63 000
Sum trykkek. sort+farge kr.
45 000
Leiekostnader
41 760
Leiekostnader 
54 000
Totalt 
104 760
Etableringsgebyr
1 900
   
Termin gebyr
6 000
   
Totalt
106 900
 • Leieavtale med Printer Norge er med:
 • Løpende tre måneder oppsigelsestid.
 • Enkel og fleksibel leie kontormaskin.
 • Våre leieavtaler er for  bedrifter som ikke vil låse seg i leasingavtaler de ikke kommer seg ut hvis noe skjer.
 • Pris per kopiavtale er inkludert rekvisita og serviceavtale.
 • For tilbud ta kontakt med oss på printer@printernorge.no.