Hvorfor leie?

HP M880z

Ting som faller i verdi leies – ting som stiger i verdi eies.

Laserskrivere synker i verdi lik en stein som kastes i sjøen.

Leieavtale:
1. Gi en god kontroll med driftskostnader – fast lav beløp per måned.
2. Unngå dyre serviceteknikere ved «ad-hoc» reparasjoner – leie er inkludert driftsavtale.
3. Overlate driftsansvaret til oss hvor vi tar oss av reparasjon og vedlikehold på skrivere.
4. Unngå belastning av investeringsbudsjettet – benytter driftsbudsjettet.
5. Likviditetshensyn – ikke binde opp kapital.
6. Enkel budsjettering og bokføring.
7. Fleksibilitet med enkel løsning endringer i løpet av leietiden.

Leie er for bedrifter som vil ha en trygg og sikker drift med god kapasitet og lave trykkekostnader. Bedriften overlater ansvaret for laserskriver til PRINTER og binder ikke kapital og tid i et produkt som er utsatt for høy slitasje og verdifall.