Kalkulator – trykkekostnader

Finn ut av dagens trykkekostnader på eksisterende skriver og ny i fra Printer Norge.

Vi har laget en kalkulator som kan hjelpe bedrifter og organisasjoner til å finne ut av hva det koster å trykke på den gamle eller ny kopi/print skriverløsning.

Det kan være store forskjeller i drifts-/trykkekostnader kopimaskin.

Som regel kjenner man til hva man betaler i leie/leasing kostnad per måned og pris per kopi sort og farge utskrift (ofte kalt klikkprisavtale).

Det man gjerne ikke vet er de mindre beløp som etableringsgebyr, termingebyr, miljøgebyr, serviceavgift, software avgift, fakturaavgift og diverse andre benevnelser på indirekte kostnader i leasing-/leieavtalen.

Disse kan utgjøre i løpet av en kontraktsperiode betydelig beløp.

De faktureres gjerne i starten av leasing-/leieavtale for hele kontrakts perioden eller hver 12. måned.
For å vite hva disse er må man finne frem faktura og se hva som er ført opp.

Det kan ta litt tid men det er en lønnsom oppgave å gjøre for å finne ut hva faktiske kostnader er.

Vår kalkulator finner ut trykkekostnader per måned.

  • De kostnader som er fakturert i sin helhet for 12 måneder må deles opp i 12 deler. Eksempel årlig serviceavgift kr. 1.200,- blir 100,- per måned.
  • Har blitt fakturert, i starten, for en tjeneste over 60 måneder for eksempel miljøavgift 3.600,- så må denne deles på 60 mnd. = kr. 60,-/mnd.
  • Har du en leasingavtale som faktureres per kvartal (3 måneder) med for eksempel kr. 3.900,- + termingebyr kr. 175,- er det 4.075/3 = 1.358,-/mnd.
  • Har du en årlig lisens knyttet til sikker utskrift eller print administrasjon for eksempel kr. 1.800,- så deles denne på 12 = 150,-/mnd.
Two columns
Vertical
Horizontal
Kalkulator - trykkekostnader
Summary
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart