Kalkulator – sammenlikning [Calculator EN]

Sammenlikning Printer Norge Konkurrent
Pris kopi – øre (sort / farge)  /   / 
Installasjon
Leie periode
Installation / måned
Servicegebyr per måned
Termingebyr per måned
Leiebeløp per måned utstyr
Sum per måned
Sum etablering og leie utstyr måned
Beregning antall sider
Antall ansatte
Antall sider dag/ansatt
Prosentvis fordeling (sort / farge)  / 
Estimert antall sider leieperiode (sort + farge = totalt)  +  = 
Scenario trykkekostnader
Trykkekostnader pris kopi Kr. (Sort + Farge)  +   + 
Etablering og leie kostnader Kr.
Totalt

Du sparer kr.: