Kontrakt

LEIEAVTALE PRINTER NORGE AS

Før inngåelse av leieavtale
Printer Norge AS sender tilbud leieavtale hvor leieforholdet og –betingelser er ført opp. Vi trenger organisasjonsnummer, navn på kontaktperson og leveringsadresse.

Ved kontraktsinngåelse
Printer Norge sender tilbudet per e-post. Denne e-post sendes i retur med bekreftelse av leieforholdet. Denne bekreftelsen er da å betrakte som en signert kontrakt. Printer Norge AS oppgir leveringstid i tilbud og arbeider for å gjennomføre dette til avtalt tid. Det kan oppstå ekstra leveringstid som skyldes frakt/speditør. Dette er å betrakte som utenfor Printer Norges kontroll og kan ikke reklameres på vis a vis Printer Norge AS. Ved aksept av avtalen så kan denne ikke kanselleres såframt utstyr har forlatt våre lokaler. Ved ønske om retur blir det å betrakte som gjeldende etter avtalt oppsigelsestid.

Levering av leieutstyr
Leietaker har ansvaret for at rett leveringsadresse er oppgitt. Dette gjelder også fakturaadresse per post eller per e-post. Leietaker må opplyse hvilken tilgang det er til lokale hvor utstyr skal plasseres. Det er som hovedregel at utstyret kan trilles på plass via gateplan eller heis. Dette skal kunne gjøres av speditør eller servicetekniker hvis Printer Norge AS selv leverer utstyret.

Det er viktig å opplyse hvis tilgang levering må gjøres via trapper eller annet som medfører ekstra personell for å få utstyret på plass. Det vil være ekstra kostnader knyttet til dette. Dette ved at det må brukes flere serviceteknikere eller ekstern innleid hjelp.

Utpakking og plassering av utstyr
Utleier kan velge å pakke ut utstyr selv og plassere det hvor det er ønskelig.
Ved bruk av servicetekniker i fra Printer Norge AS så er det viktig at det på forhånd er tilførsel strømtilkobling og enkel kobling til nettverk. Emballasje, palle og papp m.m. håndteres av leietaker hvis denne har avfallhåndteringsmulighet. Printer Norge AS tar med dette hvis utstyr har blitt levert av egen servicetekniker.

Konfigurering/installering
Leietaker kan selv sette opp og installere skriver i sitt nettverk m.m.
Ved bruk av servicetekniker i fra Printer Norge AS så kan dette gjøres til avtalt timepris.
Det vil være en fordel at, før servicetekniker kommer, at det er klargjort navn og kontaktperson hos ASP/Data leverandør som leietaker bruker, at det er laget en liste med hvilke brukere som skal legges inn i systemet på skriver (skann til e-post m.m.) og ønsket bruksmåter skriver (fast innstilling sort/hvit, begrense fargeutskrifter m.m.). Printerdriver og annen software knyttet til skriver lastes ned i fra produsents hjemmeside. Leietaker må opplyse om der er spesielle forhold i nettverk, datamaskiner, programvare og annet som påvirker installasjon og bruksmåte kopi/print løsning. Leietaker må opplyse om spesielle ønsker utover normal bruk knyttet til tilbudt kopi/print løsning.

Etter oppsett og konfigurerering/installering
Ved installasjon servicetekniker i fra Printer Norge AS så testes utstyr og tas ut status rapport klargjøring. Dette gis til leietaker for godkjenning. Representant for leietaker bør være tilstede når ferdigstilling av utstyr gjøres og godkjenne dette. Rapport ferdigstilling utstyr er vedlagt leieavtalen.

Teknisk fjernsupport
Ved behov for teknisk support utover det som gis i driftsavtale herunder feil oppsett/innstillinger i nettverk, brukfeil eksempelvis innstilling utskriftsmeny i fra datamaskin, feil innstilling arkskuffer og annet som ikke er direkte teknisk feil på leieutstyr så er det gjeldende timepris avrundet til nærmeste 15 minutter.

Teknisk forhold leieutstyr
I korrespondanse forut for leieavtale vil det være oppgitt linker til produktinformasjon. Denne informasjonen er gitt av produsent på norsk eller engelsk. Denne informasjonen vil være en del av beslutningsgrunnlaget for leietaker og retningsgivende for valg utstyr i avtalen.

Andre viktige forhold
Printer Norge AS skal ha merket skriver med kontaktinformasjon rekvisita og service. Printer Norge AS leier også fabrikk overhalt utstyr. Dette er utstyr som kommer inn i fra blant annet leasingselskap. Utstyr vil ha samme nytteverdi som nytt utstyr. Det vil framstå teknisk overhalt og rengjort. Det vil uansett kunne forekomme små riper i deksler m.m. men det skal ikke framstå som klar synlig/fremtredende forringelse av utstyret.

Våre leieavtaler.
1. Løpende tre måneders oppsigelsestid. Avvik fra dette kan skje etter avtale.
2. Driftsavtale inkludert i leiebeløp første 12 måneder. Avvik fra dette kan skje etter avtale.
3. Responstid service en arbeidsdag i ukens virkedager.

Det kan avvikes i fra oppførte punkter iht. utstyr som leies. Dette blir opplyst i alle tilfelle.

Leie versus eie
Maskinvare som skrivere kan best sammenliknes med stein som kastes i vannet. Det synker i verdi i det øyeblikket man har gått til anskaffelse.

Ved kjøp av en skikkelig kopi/print maskin med mange funksjoner innen dokumenthåndtering og som samtidig gir en fornuftig pris per kopi så må man opp i en viss prisklasse. Dette er avhengig av bedriftens størrelse og bruker behov.

En vanlig investering kan ligge i fra 7.500,- og oppover. Nesten uansett prisklasse så vil verdien på utstyret, i det øyeblikket man har kjøpt det, falle med mer enn 40%. Dette betyr ved kjøp av en maskin til kr. 10.000,- så ville man ikke fått mer enn 6.000,- hvis man la det ut på for eksempel FINN for salg like etterpå.

Ved leie så unngår man dette verdifallet. Man frirgjør også kapital til andre ting som investeringer i bedriftens hovedvirksomhet. Ved leie disponerer man utstyr gjennom driften og ikke med investeringsbudsjettet. I tileggg periodiseres merverdi og andre driftskostnader. Dette gir en lettere likviditet. Ved utfasing av maskin så slipper man kostnader knyttet til EE-avfallshåndtering.

Printer leie passer godt til bedrifter som ønsker tilgang til en rimelig kopi/print løsning til trykkebehov og dokumenthåndtering. I de fleste tilfeller leie utstyr med løpende tre måneders oppsigelsestid. Dette gir en stor fleksibilitet ved behovsendringer. I tillegg er det lett å komme seg ut av en avtale hvis noe uforutsett skjer som fusjon, oppkjøp eller nedleggelse. Mange oppdager da hvor store kostnader kan bli for å komme seg ut av en leasingavtale med bindende leietid over flere år.