Kontrakt

LEIEAVTALE PRINTER NORGE AS

Før inngåelse av leieavtale
Printer Norge AS sender tilbud leieavtale hvor leieforholdet og –betingelser er ført opp. Vi trenger organisasjonsnummer, navn på kontaktperson og leveringsadresse.

Ved kontraktsinngåelse
Printer Norge sender tilbudet per e-post. Denne e-post sendes i retur med bekreftelse av leieforholdet. Denne bekreftelsen er da å betrakte som en signert kontrakt. Printer Norge AS oppgir leveringstid i tilbud og arbeider for å gjennomføre dette til avtalt tid. Det kan oppstå ekstra leveringstid som skyldes frakt/speditør. Dette er å betrakte som utenfor Printer Norges kontroll og kan ikke reklameres på vis a vis Printer Norge AS. Ved aksept av avtalen så kan denne ikke kanselleres såframt utstyr har forlatt våre lokaler. Ved ønske om retur blir det å betrakte som gjeldende etter avtalt oppsigelsestid.

Levering av leieutstyr
Leietaker har ansvaret for at rett leveringsadresse er oppgitt. Dette gjelder også fakturaadresse per post eller per e-post. Leietaker må opplyse hvilken tilgang det er til lokale hvor utstyr skal plasseres. Det er som hovedregel at utstyret kan trilles på plass via gateplan eller heis. Dette skal kunne gjøres av speditør eller servicetekniker hvis Printer Norge AS selv leverer utstyret.

Det er viktig å opplyse hvis tilgang levering må gjøres via trapper eller annet som medfører ekstra personell for å få utstyret på plass. Det vil være ekstra kostnader knyttet til dette. Dette ved at det må brukes flere serviceteknikere eller ekstern innleid hjelp.

Utpakking og plassering av utstyr
Utleier kan velge å pakke ut utstyr selv og plassere det hvor det er ønskelig.
Ved bruk av servicetekniker i fra Printer Norge AS så er det viktig at det på forhånd er tilførsel strømtilkobling og enkel kobling til nettverk. Emballasje, palle og papp m.m. håndteres av leietaker hvis denne har avfallhåndteringsmulighet. Printer Norge AS tar med dette hvis utstyr har blitt levert av egen servicetekniker.

Konfigurering/installering
Leietaker kan selv sette opp og installere skriver i sitt nettverk m.m.
Ved bruk av servicetekniker i fra Printer Norge AS så kan dette gjøres til avtalt timepris.
Det vil være en fordel at, før servicetekniker kommer, at det er klargjort navn og kontaktperson hos ASP/Data leverandør som leietaker bruker, at det er laget en liste med hvilke brukere som skal legges inn i systemet på skriver (skann til e-post m.m.) og ønsket bruksmåter skriver (fast innstilling sort/hvit, begrense fargeutskrifter m.m.). Printerdriver og annen software knyttet til skriver lastes ned i fra produsents hjemmeside. Leietaker må opplyse om der er spesielle forhold i nettverk, datamaskiner, programvare og annet som påvirker installasjon og bruksmåte kopi/print løsning. Leietaker må opplyse om spesielle ønsker utover normal bruk knyttet til tilbudt kopi/print løsning.

Etter oppsett og konfigurerering/installering
Ved installasjon servicetekniker i fra Printer Norge AS så testes utstyr og tas ut status rapport klargjøring. Dette gis til leietaker for godkjenning. Representant for leietaker bør være tilstede når ferdigstilling av utstyr gjøres og godkjenne dette. Rapport ferdigstilling utstyr er vedlagt leieavtalen.

Teknisk fjernsupport
Ved behov for teknisk support utover det som gis i driftsavtale herunder feil oppsett/innstillinger i nettverk, brukfeil eksempelvis innstilling utskriftsmeny i fra datamaskin, feil innstilling arkskuffer og annet som ikke er direkte teknisk feil på leieutstyr så er det gjeldende timepris avrundet til nærmeste 15 minutter.

Teknisk forhold leieutstyr
I korrespondanse forut for leieavtale vil det være oppgitt linker til produktinformasjon. Denne informasjonen er gitt av produsent på norsk eller engelsk. Denne informasjonen vil være en del av beslutningsgrunnlaget for leietaker og retningsgivende for valg utstyr i avtalen.

Andre viktige forhold
Printer Norge AS skal ha merket skriver med kontaktinformasjon rekvisita og service. Printer Norge AS leier også fabrikk overhalt utstyr. Dette er utstyr som kommer inn i fra blant annet leasingselskap. Utstyr vil ha samme nytteverdi som nytt utstyr. Det vil framstå teknisk overhalt og rengjort. Det vil uansett kunne forekomme små riper i deksler m.m. men det skal ikke framstå som klar synlig/fremtredende forringelse av utstyret.

Våre leieavtaler.
1. Løpende tre måneders oppsigelsestid. Avvik fra dette kan skje etter avtale.
2. Driftsavtale inkludert i leiebeløp første 12 måneder. Avvik fra dette kan skje etter avtale.
3. Responstid service en arbeidsdag i ukens virkedager.

Det kan avvikes i fra oppførte punkter iht. utstyr som leies. Dette blir opplyst i alle tilfelle.

Leie versus eie
Maskinvare som skrivere kan best sammenliknes med stein som kastes i vannet. Det synker i verdi i det øyeblikket man har gått til anskaffelse.

Ved kjøp av en skikkelig kopi/print maskin med mange funksjoner innen dokumenthåndtering og som samtidig gir en fornuftig pris per kopi så må man opp i en viss prisklasse. Dette er avhengig av bedriftens størrelse og bruker behov.

En vanlig investering kan ligge i fra 7.500,- og oppover. Nesten uansett prisklasse så vil verdien på utstyret, i det øyeblikket man har kjøpt det, falle med mer enn 40%. Dette betyr ved kjøp av en maskin til kr. 10.000,- så ville man ikke fått mer enn 6.000,- hvis man la det ut på for eksempel FINN for salg like etterpå.

Ved leie så unngår man dette verdifallet. Man frirgjør også kapital til andre ting som investeringer i bedriftens hovedvirksomhet. Ved leie disponerer man utstyr gjennom driften og ikke med investeringsbudsjettet. I tileggg periodiseres merverdi og andre driftskostnader. Dette gir en lettere likviditet. Ved utfasing av maskin så slipper man kostnader knyttet til EE-avfallshåndtering.

Printer leie passer godt til bedrifter som ønsker tilgang til en rimelig kopi/print løsning til trykkebehov og dokumenthåndtering. I de fleste tilfeller leie utstyr med løpende tre måneders oppsigelsestid. Dette gir en stor fleksibilitet ved behovsendringer. I tillegg er det lett å komme seg ut av en avtale hvis noe uforutsett skjer som fusjon, oppkjøp eller nedleggelse. Mange oppdager da hvor store kostnader kan bli for å komme seg ut av en leasingavtale med bindende leietid over flere år.

Rent-a-printer.no klikkprisavtale

Printer tilbyr leieavtale med pris per kopi (klikkpris). Dette er en avtalt pris per kopi for sort- og fargeutskift.

Denne dekker:
• All rekvisita som tonerkassett, trommel, vedlikeholds-kit, ADF-kit og inntrekksvalser. Dekker ikke papir og stift.

I tillegg dekker den teknisk driftsavtale:

• Alle tekniske deler, servicetekniker, kjøring, bompenger, parkering og erstatningsskriver hvis ting ikke kan utbedres på stedet.
• Responstid en arbeidsdag i ukens virkedager.

Pris per kopi avtales før inngåelse av leieavtale. Rekvisita leveres fortløpende etter behov.

Leie- og klikkprisavtale inngås med Printer Norge AS og ikke via finansieringsselskap. Service og support utføres av Printer Norge AS. All kontakt er direkte med Printer Norge AS via web, e-post eller telefon.

Scenario: 
Bedriften trykker 10000 sider per år med 7500 sort x klikkpris 6 øre = 450,- + 2500 farge x 36 øre per kopi = 900,-. Totalt kr. 1.350,- per år. Billigere kan det ikke bli for en profesjonell kopi/print løsning.

×
Rent-a-printer.no leieavtale

• Løpende tre måneders oppsigelsestid. Avvik fra dette på enkelte modeller. Blir opplyst for inngåelse av leieavtale.
• Frakt/levering kommer i tillegg
• Faktura per tre måneder forskuddsvis hvis ikke annet avtalt
• Ved behov oppsett og installasjon utført av servicetekniker kr. 925,-/time
• Ved egen oppsett og installasjon ved mottak av leieutstyr. Gratis fjernsupport
• Responstid en arbeidsdag i ukens virkedager. Geografisk begrensning oppgitt responstid. Blir oppgitt før inngåelse av leieavtale

Leiavtale inngås med Printer Norge AS og ikke via finansieringsselskap. Service og support utføres av Printer Norge AS. All kontakt er direkte med Printer Norge AS via web, e-post eller telefon.

×
Rent-a-printer.no kortidsleie

KORTIDSLEIE

Vi leier ut til bedrifter som trenger en kopi/print løsning i en kortere periode. Dette til prosjekter i bygg g og anlegg, messer, konferanser og kurs.

Vi leverer, setter opp og installerer skrivereløsning. Dette i samarbeid med bedriftens IT avdeling/leverandør.

Vi tilbyr skriverløsning A4/A3 format kopi, print, skann, skann til e-post. Dette tilkoblet fast nettverk eller trådløs tilkobling.
Vi tilby også storformat A1-A0 plottere til teknisk tegning .

Våre leiavtaler er inkludert teknisk driftsavtale i leieperioden. Fyll ut nedenstående skjema og send til oss. Vi kommer tilbake med pristilbud.

SHORT TERM RENTAL

If you need a print/copy/wide format solution for a short period in construction, conference or courses contact us. We are delivering, installing and connecting to network/WIFI.

Use form and sent to us. We are answering shortly with a price offer according to rental period.

×
HP CM 4540 Økonomi
Toner Pris Ressurs Pris per copi
Sort 862 17000 0.05
Rød 1113 12500 0.09
Blå 1113 12500 0.09
Gul 1113 12500 0.09

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS950 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 536 32000 2
Rød 2060 22000 9
Blå 2060 22000 9
Gul 2060 22000 9

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS796 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 615 20000 3
Rød 2304 18000 13
Blå 2304 18000 13
Gul 2304 18000 13

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS748 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 608 12000 5
Rød 1283 10000 13
Blå 1283 10000 13
Gul 1283 10000 13

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC2132 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 500 6000 8
Rød 530 3000 18
Blå 530 3000 18
Gul 530 2000 18

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC2132 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 3990 45000 9
Rød      
Blå      
Gul      

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
HP Laserjet M830 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 2607 40000 6,5
Rød      
Blå      
Gul      

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Nyttig programvare1
Formsandfavorites-82S0250-e1488797729115 Forms and Favorites. Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

ScanToNetworkScan to network. Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.

AccuRead-OCR-82S0533Accuread OCR. På mindre tid enn det tar å taste inn data manuelt, kan din bedrift opprette søkbare filer og redigerbart innhold ved å bruke vår AccuRead OCR-applikasjon. Den installeres enkelt på Lexmark MFP. Det er ikke behov for PC-programmer eller kompleks serverbasert software. Denne integrerte applikasjonen hjelper deg enkelt å finne de ustrukturerte digitale opplysninger du har bruk for – når du har bruk for dem – ved å opprette søkbare PDF’er og dermed sette opp hastigheten på søkeprosessen.

ws_scan_highres_icon_1Web Services Scan gjør det mulig å skanne bilder til en PC med Windows 7. PCen må være koblet til et nettverk og Web Services må være aktivert for å godta skanninger fra MFPen fra Lexmark.

Showroom-82S0231Showroom. Bruk vanlige bildefiler til å kjøre en tidsinnstilt lysbildefremvisning på berøringsskjermen, og forvandle skjermen til et reklameredskap, et opplæringsverktøy eller en oppslagstavle.

Multi-Send-82S0137MultiSend. Multi Send lets you capture and route a document to multiple destinations simultaneously, and print a copy if you choose. Documents can be routed to email, network folders, FTP sites, or to a remote Lexmark printer.

×
Nyttig programvare2
ws_scan_highres_icon_1Web Services Scan gjør det mulig å skanne bilder til en PC med Windows 7. PCen må være koblet til et nettverk og Web Services må være aktivert for å godta skanninger fra MFPen fra Lexmark.
ScanToNetworkScan to network. Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.
Formsandfavorites-82S0250-e1488797729115Forms and Favorites. Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

 

×
Nyttig programvare4

Forms and Favorites
Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

Multi Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver.

Change Language
Med programmet Change Language kan du enkelt endre språket som brukes på kontrollpanelmenyene fra startsiden.

Scan to Network
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.

Card Copy
Registrer begge sider av ID-/kredittkort, skriv det ut på én side av et ark, og lagre det i en nettverksmappe. En harddisk er ikke nødvendig, men vil gi ekstra lagringsplass.

MyShortcut
Opprett tilpassede snarveier for kopierings-, faks- og e-postoppgaver som brukes ofte. Velg navn, ikon, innstillinger, e-postadresser og telefonnumre.

×
Nyttig programvare5
   
   
   
   
   
×
Skann-Epost-Nettverk-CloudPrint-GoogleDrive-RemoteCopy-EcoSetting-MultiSend-Youtube
ScanToNetwork Skann til e-post/nettverk
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.
Google Cloud Print Google Cloud Print
Skriv ut fra Gmail og Google Drive fra smarttelefoner eller nettbrett. Dokumentene forblir på Google Cloud til du logger på en Google-konto på Lexmark-enheten. 82S0134
Lexmark-google-drive Google Drive
Den enkle måten å skrive ut delte Google-dokumenter på ved behov eller registrere dokumenter og sende til Google Drive for lagring og samarbeid. 82S0135
 Remote Copy Remote Copy
Skann et dokument på MFP-en som er “vert”, og rut den til utskrift på en annen enhet. Du kan for eksempel skanne på en sort/hvitt-enhet og skrive ut på en fargeenhet. 82S0226
 Lexmark Eco Settings Eco Setting
Endre enhetsinnstillinger for å spare miljøet: Økomodus, tosidig utskrift, tid til standbymodus, tid til strømsparingsmodus, lysstyrke for skjerm og stillemodus. 82S0228
 Multi-Send-82S0137 Muti Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
Logo-YouTube  Eksempler Lexmark documenthåndtering. 
   Det kan være avvik i fra pre-installert APPS/programmer forskjellige Lexmark modeller. Sjekk flere APPS til dokumenthåndtering. 
×
Skann-Epost-Nettverk-Forms-CardCopy-EcoSetting-MultiSend-Youtube
ScanToNetwork Skann til e-post/nettverk/FTP
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe. 82S0191
Lexmark Forms and Favorites Forms and Favorite
Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer. 82S0250
Lexmark Card Copy Card Copy
Registrer begge sider av ID-/kredittkort, skriv det ut på én side av et ark, og lagre det i en nettverksmappe. En harddisk er ikke nødvendig, men vil gi ekstra lagringsplass. 82S0245
 Lexmark multi send Multi Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
 Lexmark Eco Settings Eco Setting
Endre enhetsinnstillinger for å spare miljøet: Økomodus, tosidig utskrift, tid til standbymodus, tid til strømsparingsmodus, lysstyrke for skjerm og stillemodus. 82S0228
 Multi-Send-82S0137 Muti Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
Logo-YouTube  Eksempler Lexmark documenthåndtering. 
   Det kan være avvik i fra pre-installert APPS/programmer forskjellige Lexmark modeller. Sjekk flere APPS til dokumenthåndtering. 
×
AUTOMATISK REKVISITA ELLER SERVICE VED BEHOV

Våre leieavtaler er inkludert automatisk funksjoner som:

  1. Automatisk rekvisita bestilling
  2. Automatisk service-/feilmeldinger

Meldinger sendes til vårt Supportsenter som håndterer disse og iverksetter nødvendig tiltak. Vi sender rekvisita.

Vi tar kontakt på telefon eller e-post hvis ting skjer som kan løses via fjernsupport eller vi sender ut servicetekniker.

Ved inngåelse av leieavtale tar vårt Supportsenter kontakt og foretar installasjon auto oppsett funksjoner. Dette sammen med ansvarlig person i bedriften eller ekstern IT partner.

×
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 1782 12000 14
Rød 1874 7500 25
Blå 1874 7500 25
Gul 1874 7500 25

Lexmark rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC9245
Toner Pris Ressurs Pris per kopi-øre
Sort 882 30000 3
Rød 1846 30000 6
Blå 1846 30000 6
Gul 1846 30000 6

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC9245-XC9235
Toner Pris Ressurs Pris per kopi øre
Sort 882 30000 3 øre
Rød 1846 30000 6 øre
Blå 1846 30000 6 øre
Gul 1846 30000 6 øre

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

Lang levetid teknisk rekvisita. Photoconductor antall kopier sort opptil 100K og farge CMY 90K. Developer enhet opptil 600K. 

×
Lexmark XS950 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 536 32000 2
Rød 2060 22000 9
Blå 2060 22000 9
Gul 2060 22000 9

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Varenr. Tonerkassett Pris stk Antall kopier 5% DG Pris per kopi øre
24B7178 Cyan 1664 6000 27
24B7179 Magenta 1664 6000 27
24B7180 Yellow  1664 6000 27
24B7181 Black 1411 9000 15

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. Ved normal kontorbruk så er dekningsgrad mindre enn 5% dvs. flere kopier. 

×

Rent-a-printer bruker datainnsamlingsverktøy som informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet.

Les mer