Leasing kontor-, storformatskrivere og skannere fra A4 til A0 utskrift format

Leie-Lexmark-Device-as-a-Service Vil du bruke siste teknologi umiddelbart uten å binde opp kapital unødvendig?

Løsningen er enkel: leasing. Hurtig, praktisk og perfekt for dine unike behov.
Leasing skriverløsninger for bedrifter som ønsker proft utstyr uten bruk av egenkapital.

Dette gir tilgang på siste modeller kontor printere tilpasset bedriftens bruker behov.

Leasing skriverløsninger er for alle type bedrifter innen helse, bygg og anlegg, salg og markedsføring, reklame/design , produksjon og butikk/utsalgssteder.

Fast månedspris leie kopi/print maskin + rekvisita = fristende Fordeler ved leasing

  • 100% finansiering av kopi/print skriverløsning.
  • Frigjøring av kapital som kan benyttes til andre formål.
  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.
  • Enklere budsjettering og regnskapsføring. Leien utgiftsføres i sin helhet.
  • Hindrer ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.
  • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjekt ikke aktiveres i regnskapet.
  • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån.

For mer informasjon om leasing gå til Grenke`s hjemmeside.

Valg av rett kopimaskin Etablering leasing avtale

Printer Norge sender tilbud leasing avtalt skriverløsning. Deretter tar vår leasing partner kontakt og ordner det formelle knyttet til leasingavtale.

Når leasingavtale er godkjent og signert sender vi utstyr til avtalt adresse.

Vi ordner leveranse, oppsett og installasjon i henhold til salgsbrev mottatt tilbud leasing.

Ta kontakt med oss på printer@printernorge.no. Våre salgskonsulenter hjelper til med å finne rett skriverløsning.