Leasing/leie ny kopimaskin – Ta rett valg

rent-a-printer.no logo

Viktige forhold å tenke igjennom før inngåelse av leasingavtale

1. Leasing avtalens varighet

En leasingavtale løper i de fleste tilfeller i 5 år. Dette er en avtale hvor partene har «låst» seg i forpliktelser i en lang tid. En leasing avtale er et valg med kostnadsmessige konsekvenser som aldri reduseres men stort sett øker i kontraktsperioden over 5 år.

Det å bruke litt tid på hva man faktisk trenger og om man ønsker å låse seg fast i en slik avtale kan være en god ide.

Jo grundigere forarbeid faktisk behov kan påvirke leasing- og driftskostnader mye. Et feilt valg får økonomiske konsekvenser.

Printer Norge/Rentaprinter har fleksible avtaler hvor behovet tilpasset fortløpende og våre avtaler er med løpende tre måneder oppsigelses tid.

2. Minimum antall kopier per måned

Har du fått et tilbud i fra et firma med en avtale en lav måneds leie men hvor bedriften må låse seg til en avtale i 5 år så følger det ofte med at bedriften vil bli fakturert et minimum antall sider per måned. Dette kan f.eks. være 3-5000 fargesider per måned. Dette til en avtalt pris per kopi f.eks. 25 øre. Hvis bedriften trykker en måned 2500 fargesider og avtalen sier 3500 så blir det belastet 1000 stk*0,25=250 kroner uansett om de er brukt eller ikke. Hvis måneds leie kontorskriver er kr. 750,- per måned så blir reell pris kr. 1.000,-. Slike forhold er viktig å ta med i sammenliknings grunnlag tilbud leieavtaler i fra ulike konkurrenter.

Printer Norge/Rentaprinter kjøpes meget billige tonerkassetter etter behov.

3. Utskrifter med avtalt dekkflate prosent – hva betyr dette?

Mange avtaler er med begrensning i dekkflate på utskrift. Når man beregner antall kopier av en tonerkassetter så snakket vi om en bransjestandard på 5% dekningsgrad. Dette betyr at en tonerkassetter som gir 20000 utskrifter gjør dette antallet ved bransjestandard 5% dekningsgrad.

Dette betyr at hvis en avtale er med 3% dekningsgrad og det viser seg over tid at bedriften har brukt 5-6% så kommer det en tilleggs regning. Den kan bli ganske stor hvis det f.eks. har vært trykket 100.000 sider med 6% dekningsgrad pga. av en stor firmalogo!

Hvis en toner sort koster kr. 532,- og den gir 32000 sider ved 5% dekningsgrad så blir det 2 øre per kopi. Hvis en farge tonerkassett koster kr. 2.085,- og den gir 22000 sider ved 5% dekningsgrad så blir dette ca. 9 øre per kopi.

Printer Norge/Rentaprinter leverer tonerkassetter til en avtalt lav pris hvor man trykker bilder og tekst som man ønsker uten å måtte tenke på dekningsflaten.

4. Er service med i leiebeløpet eller kommer det i tillegg?

Mange tilbud kommer med en pris per kopi avtale. Da er alt i utgangspunktet inkludert. Tonerkassett og service hvis noe skjer. Det som ofte også er med i tilbudet, og som ofte oversees, er tilleggstekst som kalles vedlikeholdsavgift, programvare oppdatering, supporttillegg eller noe annet. Felles for disse er at beløpene er små eks. kr. 95,- per måned. Ganges dette opp i en avtale over 60 måneder så blir det kr. 5.700,-. Husk å ta dette med i sammenlikningsgrunnlaget.

En annen ting som er viktig i leasingavtaler er å få med det med liten skrift. Dette er ofte årlig økning i serviceavgifter. Når en maskin er blir 3-4 år gammel øker servicebehovet og mange leverandører vil sikre seg mot dette ved å øke serviceprisen.

Mange tilbyr også en ny maskin ved å bytte ut den gamle før den begynner å lage mye servicebesøk for leverandør. Da tilbys det en ny maskin hvor det ikke er uvanlig at restverdien på den gamle maskinen legges til den nye i tilbudet i en ny leasingavtale over 5 år. Smart opplegg men ikke særlig billig for bedriften. Det er lett å la seg blinde av et beløp fordelt over 5 år. Da virker ikke månedsbeløpet så høyt men sluttregningen vil alltid være det.

Printer Norge/Rentaprinter leverer leie skriverløsninger med service inkludert de første 12 måneder. Deretter kan det inngås en valgfri driftsavtale med et lavt månedsbeløp. Dette beløpet sikrer god kontroll med driftskostnadene. Dette kommer klart frem å våre leieavtaler.

Sjekk vårt opplegg Print-as-a-Service.

5. Økning i leiepris

Husk å lese tilbud leieavtale og leiekontrakt nøye før signering. En leasing kontrakt er ikke bare en avtale med leverandør men også en tredjepart – leasingselskapet.

Her er det mange som vil ha sin del av kaken. Leiepris kopimaskin vil med stor sannsynlighet kunne økes iht. prisindeksen samt andre forbehold som leverandør/leasingselskap legger inn i avtalen.
En økning i en avtale på f.eks. 3% av en leiepris kr. 750,- per måned utgjør kr. 22,5 per måned.

Hvis det er 48 måneder igjen av avtale så utgjør økning samlet kr. 1.080,-. Økes den hvert påfølgende år så blir den enda høyere.

Printer Norge/Rentaprinter øker ikke avtalt leiepris.

6. Mange avgifter og gebyrer små blir en stor avgift og gebyr Å

Leverandør og leasingselskap har alle små avgifter med mange flotte navn. Få oversikt over disse.

De begynner med etableringsavgift, deretter kommer termin- og fakturaavgift løpende og så begynner mange flotte navn som serviceavgift, software vedlikeholdsavgift, systemavtale, E-maintenance avgift, responsavtale, supportsenter gebyr osv. I sum kan disse utgjøre kr. 150 til 200 per måned.

Dette blir i en periode over 60 måneder 9.000,- til 12.000,-.

7. Når kopi/print behovet endrer seg

Bedriften har behov for en større skriverløsning. Er bedriften i en leasing avtale så er det en del administrasjon knyttet til å få endret avtalen med en oppdatert løsning.

Ønsker bedriften en kontorskriver som er større en den som ønskes byttes ut så er det relativt lett å få til. Det avtales et nytt leasingbeløp hvor mest sannsynlig alle kostnader leverandør og leasing selskap har med å ta gammel maskin i retur er kalkulert inn. Her ofte også restverdi gammel maskin.

Ønsker bedriften en mindre kontor laserjet skriverløsning så glem det. Alle partner har mottatt sine provisjoner og annet basert på den pris som ble avtalt den gang avtalen ble inngått. Ingen vil begynner å gi tilbake av dette. Blir det laget en ny avtale med en mindre maskin så er det stor sannsynlighet for at pris havner på samme nivå som den gamle. Da bytter man ikke ut men står løpet ut i leasing kontrakten.

Printer Norge/Rentaprinter har løpende tre måneder oppsigelsestid. Ønsker bedriften en større løsning gjør bytte med en gang. Ny pris avtale. Ønsker bedriften en mindre løsning gjøres det samme og ny lavere pris avtales.

8. Bedriften har ikke behov for kopimaskin lenger

Bedriften blir solgt, har for mange skrivere, må innskrenke på grunn av sviktende marked og mange andre forhold og kostnader må kuttes m.m. I en leasing avtale kan du gi opp på forhånd. Bedriften må betale ut all restgjeld pluss diverse gebyrer. Det blir så kostbart at mange bare velger å sette kopi print maskinen på laget å betale måned leasing leie inntil avtalen terminerer. Det er samme her som med leasing av biler, båter og annet driftsmateriell.

Printer Norge / Rentaprinter har avtaler med løpende tre måneder oppsigelsestid.

9. Når leasingavtale terminerer/avsluttes

Når leasingavtale kopimaskin opphører f.eks. etter 5 år så får du et valg om å overta kopi print løsningen. Denne er normalt en måneds leie i fra leasingselskap. Men, har du inngått en avtale med leverandør av maskinen om at utkjøps prisen etter endt leieperiode er f.eks. 10-15% av kontraktsprisen så vil den bli vesentlig høyere. Sjekk alt med liten skrift før avtale signeres.

Det er også meget viktig å sjekke ved leie at avtalen ikke automatisk fornyes hvis man ikke sier opp avtalen minst tre måneder før avtalen utløper. Mange har brent seg her hvor de blir sittende i en avtale i nye 12 måneder. Surt når man har fått mange tilbud som er billigere.

Printer Norge / Rentaprinter har ingen fallgruver i sine avtaler. De er enkel å forholde seg til og de er direkte med oss som avtalepartner og ingen tredjepart er involvert. Vi har leieavtaler med et lavt månedlig leiebeløp. Ikke minst i en forretningsverden hvor 5 år er lang tid er vår løpende 3 måneder oppsigelsestid en ting mange bedrifter har vært glade for.