Lexmark sikker kopi print referanse guide

Lexmark sikkerhet kopi print referanse guide viser at Lexmark har utviklet kopimaskin løsninger med høy kopi print sikkerhet.Sikkerhets funksjoner er innebygget i de ulike Lexmark skriver modeller.Dette er funksjoner som: 1. Sikker tilgang 2. Sikkerhet i nettverk 3. Sikkerhet dokument…

GDPR Lexmark kopimaskiner/MFP

EUs forordning for personvernregler. The General Data Protection Regulation (GDPR) blir norsk lov i mai 2018. GDPR er en del av EUs plan for modernisering og harmonisering av reglene for databeskyttelse. De nye reglene trer i kraft 25. mai 2018.…

Makulering av papir dokumenter

Makulering av papir dokumenter – EUs GDPR direktivMakulering av papir dokumenter – EUs GDPR direktiv De fleste bedrifter har konfidensielt materiale som man ikke ønsker skal komme på avveie. Personopplysninger og sensitivt materiale som lagres på papir må makuleres på…

BUTIKK KJEDER I NORGE – KONTOR SKRIVER LØSNINGER

  Få kontroll med trykkekostnader avdelinger og kjeder i Norge i vår Print-as-a-Service avtale. Printer Norge AS tilbyr til kopimaskiner og MFP skriverløsninger som står i avdelinger og kjedekontor/-butikker ulike geografiske steder i Norge et likt opplegg innen bestilling skrive…

Hvordan velge rett skriver til kontoret

Hvordan velge rett skriver til kontoret Bruk litt tid på å finne ut hva bedriften trenger av en skriverløsning på kontoret. Det kan redusere trykkekostnader mye i en leasingavtale 36 til 60 måneder. Vi spør alltid våre kunder følgende spørsmål.…

Et Scenario trykkekostnader Lexmark XS950de

Et Scenario trykkekostnader Lexmark XS950de Ved inngåelse  av en leieavtale med Printer Norge/Rentaprinter så vil det i løpet av leieperioden blir trykket et viss volum kopier henholdsvis sort og farge utskrifter. De totale trykkekostnader vil derfor være avhengig av volumet…

Lexmark long life skriverrekvisita

Lexmark long life skriverrekvisita Lexmark multifunksjonsskrivere for næringslivet med vanlig rekvisita som tonerkassetter sort, cyan, yellow og magenta. Dette er tonerkassetter med store pulverkammer som gir et høyt antall kopier før de må byttes. Dette passer godt til bedrifter som…

Innsamling tomme tonerkassetter/skriverrekvisita

Innsamling tomme tonerkassetter/skriverrekvisita  Brukte tonerkassetter er EE-avfall dvs. de skal håndteres på en forsvarlig måte med levering til godkjent avfallsstasjon. Printer Norge har et eget miljø innsamlingsprogram for skriverrekvisita. Vi tar imot og ser til at tomme tonerkassetter går til…

PRINT-AS-A-SERVICE / Managed Print Service

PRINT-AS-A-SERVICE/Managed Print Service Printer Norge/Rentaprinter print-as-a-service gir små og mellomstore bedrifter utstyr og service kopi/print/MFP laserjet maskiner til en lav leie og fleksibel leietid. Dette sammen med teknisk serviceavtale og kontinuerlig print overvåking som sikrer stabil drift. Vår Print as…

Printer Norge Supportsenter

  Vårt supportsenter utfører på vegne av våre kunder diverse oppgaver knyttet til kopi/print. Ved bestilling koordinerer kundesenter sammen med servicetekniker oppgaver som: Levering Bestille speditør eller servicetekniker leverer, avklare med selger om kopimaskin kan frakte rett inn via gateplan…

Hvordan bruke Lexmark PIN kode til sikker print

Konfidensiell eller sensitive informasjon til utskrift med personlig PIN kode En funksjon som er standard i Lexmark universal print driver. Lexmark skriversikkerhet holder på og hindrer innsyn i sensitive eller konfidensielle dokumenter inntil rett vedkommende bruker sin PIN kode på…

Delingsøkonomi kopi/print/multifunksjonsskriver

Kontorfellesskap med flere bedrifter eller bedrift med egne avdelings regnskap. Få tak i en skikkelig farge kopimaskin / laserprint løsning og dele på kostnadene. En solid farge multifunksjonsskriver A4/A3 med eller uten tilleggsutstyr som stifter/sorterer/bretter. Skriver ut, skanne, eller kopiere…

PRINTFLEET – PRINT MANAGEMENT – PRINT OVERVÅKING

PRINTFLEET – PRINT MANAGEMENT – PRINT OVERVÅKING PrintFleet print management er en merke uavhengig programvare som samler inn informasjon fra kopi/print enheter tilkoblet nettverk. Printfleet består av en DCA (Data Collection Agent). Dette programmet samler inn informasjon fra skrivere, kopi-/faksmaskiner…