Blog rentaprinter

Spørsmål leveranse, oppsett og installasjon

Ved leveranse, oppsett og installasjon så er det viktig å få så god informasjon så mulig. Dette for at leveransen skal gå så lett så mulig.  Før vi kan levere må skjema være utfylt. Av erfaring så er det spesielt…

Sirkulær økonomi Lexmark kopi print kontormaskiner

Gjenbruk/ombruk av kopi print multifunksjon kontormaskiner for bedrifter som er opptatt av å minimere påvirkningen på miljøet. Leie brukte kopimaskiner gir lave driftskostnader og billige tonerkassetter. Lexmark har fabrikk overhalte proffe multifunksjonsskrivere i Polen. Fabrikkoverhalt kopimaskin og skriver er fullt…

Enkel administrasjon og kontroll med bedriftens skrivere

  Lexmark skybasert print tjeneste (Lexmark Cloud Print) Konfigurer, administrer og analyser bedriftens utskrifter på Lexmark skriverløsninger. Enkel og brukervennlig oppsett og bruk av web basert Dashboard/flåtestyring. Sett opp og fjerne brukere samt brukerinnstillinger. Oversikt forbruk den enkelte bruker/avdeling. Kontorfellesskap…

Merke klebe etiketter til småskala produksjon

Lag egen merke klebe etiketter til småskala produksjon mat, flaske, ting tilknyttet næringsvirksomhet eller hobby. Småskala produsenter innen kortreist mat og lokale bryggerier. Lag egne merker i papir, vinyl og værbestandig materiale. Bruk Lexmark kontorskriver til utskriftsvennlige og holdbare etiketter…

Lexmark printer til etiketter lager, inventar og skilting

Med aktiv bruk av Lexmark printer til etiketter lager, inventar og skilting til sikkerhet og identifikasjon, kan du merke inventar for å forhindre tyveri, samt sette merkings- og identifikasjonsetiketter på produkter og på steder som krever noe ekstra av etiketten.…

Lexmark GHS etiketter farlige stoffer

Lexmark GHS (Global Harmonising System) etiketter transport og oppbevaring av farlige stoffer utskrifter i farger når du trenger det. GHS er et felles internasjonalt system for håndtering av kjemikalier. Med Lexmark GHS etiketter farlige stoffer kan produsenter skrive ut fargeetiketter…

RFID – Radio Freguency Identification Lexmark laserskrivere

Øk hastigheten i dokumentprosessene i hele forsyningskjeden – merk ting, deler, utstyr og materiell med radio brikker. Digital trådløs gjenkjenningssystem som registrer enheter i forsyningskjeder fra startsted til endestasjon. Hold automatisk oversikt hvor ting befinner seg eller hvor i ulike…

Skybasert utskrift fra printer i bedrift eller kontorfellesskap

Installer en eller flere skrivere i bedriftens lokale sentralt og eksternt i avdelinger rundt omkring i Norge. Installer skriver i et kontorfellesskap med mange små bedrifter som deler på skriverløsning. Viktige funksjoner skybasert utskriftsadministrasjon Støtte for ID-kort: Integrering av kortlesere…

7 måter å bedre utskrifter for bedrifter med skyteknologi

Med en nettskybasert pakke med tjenester kan du redusere kravene til infrastruktur for utskrift, forenkle enhetsbehandlingen og levere utskriftsløsninger som forbedrer produktiviteten og fleksibiliteten. Tjenester for skybasert utskriftsbehandling har en hel rekke fleksible funksjoner for optimalisering av utskrift i et…

Servicetekniker kopi/print/multifunksjonsskrivere

Servicetekniker laserskriver

Rent-a-printer/Printer Norge serviceteknikere og fjernsupport senter Som leasing-/leietaker av kopi/print kopimaskin/multifunksjonsskriver hos Rent-a-printer så er alle våre avtaler med serviceteknikere tilgjengelig. Dette etter avtale ved leveranse, utpakking, oppsett og konfigurering i nettverk med tilgang og brukerinnstillinger. Vi har servicetekniker de…

Leie eller kjøp skriverløsninger konsern/storbedrift/kjeder

Lexmark bedrifts (BSD) modeller – driftssikre kontormaskiner som gir lave trykkekostnader Lexmark utvalg av modeller gir god mulighet til lokal tilpasning avdeling eller utsalgssted reelt bruker behov. Det kan standardiseres på et utvalg som dekker alles behov. Modeller kan tilpasses…

Rentaprinter device as a service laserskrivere

Printer Norge / rentaprinter leier ut kopimaskiner/kontorskrivere til bedrifter/konsern i Norge. Dette etter prinsippet «Device-as-a-Service»/DaaS. Vi tilbyr billig og fleksibel leie ulike Lexmark multifunksjonsskrivere A4 og A3 format som Daas. Dette sammen med tjenester som: Automatisk toner bestilling. Service på…

Hva er Lexmark BSD tonerkassetter?

Lexmark BSD står for «Business Solution Dealer». Printer Norge /Rentaprinter er Norges største Lexmark BSD forhandler mot bedriftsmarkedet i Norge. BSD tonerkassetter er spesial toner som kun kan brukes i Lexmark BSD skrivere til næringslivet. Disse finner man ikke på…

Lexmark utskriftsadministrasjon i skyen

Administrere utskrifter til skriverenheter i skyen. I stedet for å sende dokumenter gjennom utskriftsserver til kopimaskin, der sidene ofte blir liggende åpenlyst og mange ganger uavhentet, overføres de til Lexmark utskriftsadministrasjon i skyen. Der holdes de i en kø inntil…

Lexmark MySignShop – lag egne plakater i butikken

Web basert programvare til å lage profesjonelle salgsplakater, etiketter eller andre merker til bruk i butikk, lager og andre steder hvor man ønsker å lage diverse informasjon når man ønsker det.  MysignShop er et effektivt verktøy til å lage egen…

Lexmark Cloud Print Infrastructure (CPI) som en tjeneste

Er dere, i likhet med mange andre organisasjoner, i ferd med å foreta et skifte for å minimere IT infrastrukturen? Enten dere er på utkikk etter å redusere IT-byrdene, eliminere kompliserte regnskapsoppgaver eller ganske enkelt etablere en bedre brukeropplevelse, har…

Hvorfor leie fremfor å lease en kopimaskin?

Hvorfor leie fremfor å lease en kontorskriver? Ved utleie kopimaskin, finansiert gjennom et leasingselskap, så overføres kontrakten mellom leverandør/forhandler og bedriften til en tredjepart. Leverandør får utbetalt et avtalt beløp av leasingselskapet. Dette betyr ikke noe annet enn at flere…