Skrive ut i fra skyen

Skrive ut i fra skyen Skybasert «follow me» trykking til skrivere i bedriften Tilgang til utskrifter av dine dokumenter, som er sendt til mellomlagring i skyen for utskrift, ved den skriver/mfp/kopimaskin du måtte stå i nærheten av tilhørende bedriften. Skrive…

Lexmark innsamling og resirkulering tonerkassetter

Lexmark innsamling og resirkulering tonerkassetter Vi spiller alle en viktig rolle når det gjelder å redusere vår påvirkning på miljøet. Takket være Lexmarks returprogram for tonerkassetter trenger det ikke å være vanskelig, eller gå på bekostning av de økonomiske resultatene…

Korttidsleie kopimaskiner og storformat skrivere

Korttidsleie kopimaskiner og storformat skrivere A4 til A0. Utleie skriverløsninger til prosjekter innen bygg og anlegg, administrasjon, ingeniør/rådgivning tjenester og tegnetjenester. Korttidsutleie kontorskriver, storformat design jet skriver og/eller storformat skanner på byggeplassen til utskrift og skanning arbeidstegninger/skisser. Korttidsleie til kurs…

Leasing/leie ny kopimaskin – Ta rett valg

Leasing/leie ny kopimaskin – Ta rett valg Viktige forhold å tenke igjennom før inngåelse av leasingavtale 1. Leasing avtalens varighet En leasingavtale løper i de fleste tilfeller i 5 år. Dette er en avtale hvor partene har «låst» seg i…

Lexmark Accuread Automate dokumenthåndtering

Lexmark Accuread Automate Skann dokumenter via arkmater og automatisk klassifisere disse, gjør de søkbare og automatisk sende til ulike foldere/lagringsplass. Ta utdrag av innhold i dokumenter og automatisk indeksere disse. 1. Klassifisere dokumenter. 2. Gjør alle dokumenter søkbare for letter…

Lexmark sikker kopi print referanse guide

Lexmark sikkerhet kopi print referanse guide viser at Lexmark har utviklet kopimaskin løsninger med høy kopi print sikkerhet.Sikkerhets funksjoner er innebygget i de ulike Lexmark skriver modeller.Dette er funksjoner som: 1. Sikker tilgang 2. Sikkerhet i nettverk 3. Sikkerhet dokument…

GDPR Lexmark kopimaskiner/MFP

EUs forordning for personvernregler. The General Data Protection Regulation (GDPR) blir norsk lov i mai 2018. GDPR er en del av EUs plan for modernisering og harmonisering av reglene for databeskyttelse. De nye reglene trer i kraft 25. mai 2018.…

Makulering av papir dokumenter

Makulering av papir dokumenter – EUs GDPR direktivMakulering av papir dokumenter – EUs GDPR direktiv De fleste bedrifter har konfidensielt materiale som man ikke ønsker skal komme på avveie. Personopplysninger og sensitivt materiale som lagres på papir må makuleres på…

BUTIKK KJEDER I NORGE – KONTOR SKRIVER LØSNINGER

  Få kontroll med trykkekostnader avdelinger og kjeder i Norge i vår Print-as-a-Service avtale. Printer Norge AS tilbyr til kopimaskiner og MFP skriverløsninger som står i avdelinger og kjedekontor/-butikker ulike geografiske steder i Norge et likt opplegg innen bestilling skrive…

Hvordan velge rett skriver til kontoret

Hvordan velge rett skriver til kontoret Bruk litt tid på å finne ut hva bedriften trenger av en skriverløsning på kontoret. Det kan redusere trykkekostnader mye i en leasingavtale 36 til 60 måneder. Vi spør alltid våre kunder følgende spørsmål.…

Et Scenario trykkekostnader Lexmark XS950de

Et Scenario trykkekostnader Lexmark XS950de Ved inngåelse  av en leieavtale med Printer Norge/Rentaprinter så vil det i løpet av leieperioden blir trykket et viss volum kopier henholdsvis sort og farge utskrifter. De totale trykkekostnader vil derfor være avhengig av volumet…

Lexmark long life skriverrekvisita

Lexmark long life skriverrekvisita Lexmark multifunksjonsskrivere for næringslivet med vanlig rekvisita som tonerkassetter sort, cyan, yellow og magenta. Dette er tonerkassetter med store pulverkammer som gir et høyt antall kopier før de må byttes. Dette passer godt til bedrifter som…

Innsamling tomme tonerkassetter/skriverrekvisita

Innsamling tomme tonerkassetter/skriverrekvisita  Brukte tonerkassetter er EE-avfall dvs. de skal håndteres på en forsvarlig måte med levering til godkjent avfallsstasjon. Printer Norge har et eget miljø innsamlingsprogram for skriverrekvisita. Vi tar imot og ser til at tomme tonerkassetter går til…