LESING/LEIE KOPIMASKIN FRI BRUK ER DET DET SMART Å INNGÅ EN SLIK AVTALE?

Mange blir tilbudt, i tillegg til leie eller leasing beløp, et måneds beløp som dekker serviceavtale og inkludert, som regel, en viss mengde kopier per måned. Fri bruk kan være litt misvisende da det som regel er en begrensing maks antall sider som kan trykkes per måned før man må betale ekstra.

Denne påløper uavhengig om man bruker det antall kopier som er inkludert. Dette betyr hvis avtale sier 2000 kopier per måned og bedriften trykker 1000 så betaler man for 2000 kopier/utskrifter.

Fri print - er det en god avtale?

En slik avtale er ved lave antall kopier per måned meget høy. Se tabell eksempel.

Hvis bedriften en måned trykker 1000 sider så betaler man 94,5 øre per kopi. Dette i tillegg til leie/leasing beløp. Trykkevolum i vanlige bedrifter i Norge i dag er i intervallet 1000-2500 sider per måned. Da ser man at slike avtaler er meget kostbare hvis bedriften ligger i dette trykkevolumet.

Printer Norge tilbyr 6 øre sort og 36 øre for farge per kopi. I et scenario med 2000 sider per måned fordelt sort 1000 og farge 1000 ark per måned så blir dette (0,06*1000 ) + (0,36*1000) = 60+360=420 kroner per måned. En differanse på 945-420=kr. 525 kroner. Hvis dette var tilfelle for en bedrift i 60 måneder så blir forskjellen 525*60=kr. 31.500,-.

Se nøye på de tilbud man har mottatt. Reell pris per kopi kan variere stort. Det er ofte enklest å forholde seg til et beløp «Fri print» men det vil som regel være det dyreste alternativet/løsningen.

Ved en sammenstilling av tilbud Printer Norge med pris per kopi og et tilbud fastprisavtale. Begge inkludert rekvisita og serviceavtale så kan et eksempel være følgende. Ved en fastpris avtale hvor man betaler kr. 945 per måned sammenliknet med Printer Norge 6 øre og 36 øre per kopi så vil et kostnadsbeløp per måned se slik ut:

Fri print- en kostbar avtale?

Av grafen så ser man at ved 2000 kopier så betale man hos Printer Norge kr. 420 sammenliknet med fastpris kr. 945 per måned.

Man må opp i 5000 kopier per måned før en fastpris avtale blir billigere enn Printer Norge pris per kopi avtale. Et trykkevolum 5000 sider per måned er 60000 sider per år.

Her er det viktig å vurdere hvor mye man vil trykke per år før man signerer kontakten, hvor man blir låst fast i opptil 60 måneder.

For mer informasjon hvordan finne rett skriverløsning til bedriften og uforpliktende tilbud send oss en e-post til printer@printernorge.no.