Lexmark Accuread Automate dokumenthåndtering

Lexmark Accread Automate

Skann dokumenter via arkmater og automatisk klassifisere disse, gjør de søkbare og automatisk sende til ulike foldere/lagringsplass. Ta utdrag av innhold i dokumenter og automatisk indeksere disse.

1. Klassifisere dokumenter.
2. Gjør alle dokumenter søkbare for letter gjenfinning
3. Ta utdrag og indekser viktig innhold i dokumenter
4. Send dokumenter til forhånds definerte destinasjoner som folder/server

Case:
En bedrift mottar mange pakker/varer hver dag til varelager. Alle forsendelsene kommer med pakkseddel i påklistret plastlomme på kartonger m.m. Den som mottar varene sjekker og signerer på at disse er mottatt.

I pakkseddel står blant annet pakkseddel nummer. Dette brukes normalt som referanse i faktura. Vedkommende som tar i mot legger pakksedde i Lexmark skanner mater på maskinen, leser dette inn og det sendes automatisk til f.eks. regnskapsavdeling. Lexmark Accureads Automate leser inn automatisk pakkseddel nummer og navn på leverandør, gjør dette søkbar og legger det i folder for aktuell leverandør i folder på server.

Når faktura kommer så søker regnskap i folder med pakkseddel nummer, finner kopi av signert mottatt varer og kan dermed godkjenne faktura.

Se mer informasjon You Tube https://www.youtube.com/watch?v=8GFi6C3P2wo&t=49s og
https://www.youtube.com/watch?v=J2TnpJKrwCI

Se mer informasjon hos Lexmark Norge AS