Lexmark innsamling og resirkulering tonerkassetter

Vi spiller alle en viktig rolle når det gjelder å redusere vår påvirkning på miljøet.

Takket være Lexmarks returprogram for tonerkassetter trenger det ikke å være vanskelig, eller gå på bekostning av de økonomiske resultatene å ta miljøansvar.

Lexmarks returprogram for tonerkassetter kombinerer profesjonell logistikk og service med innovative verktøy for å tilby deg en innsamlings-, resirkulerings- og gjenbruksprosess som er moderne, effektiv og ideelt tilpasset ulike forbruksvolumer.

I tillegg til å få betalt transportkostnadene for dine brukte tonerkassetter tilbyr Lexmark deg enkel elektronisk tilgang og interaktive verktøy for å planlegge henting, følge med på returneringer, bestille nye Lexmark returesker og mer.

Se brosjyre Lexmark program for innsamling og resirkulering.
Link til Lexmark hjemmeside for innsamling av tomme tonerkassetter/EE-avfall.

Printer Norge, som Lexmark forhandler, lager sammen med våre bedriftskunder et returprogram avhengig av bedriften størrelse.

Returprogrammet er en del av vårt Print-as-a-Service tilbud til alle våre kunder.
Printer Norge håndterer her det meste av det praktiske arbeidet knyttet til returhåndtering av EE-avfallet på vegne av våre kunder.

For mer informasjon send oss en e-post til printer@printernorge.no.

Viktig: Alle kommuner har innsamling av elektronisk avfall (EE-avfall). Bedriften kan levere mindre antall tomme tonerkassetter eller blekkpatroner lokalt via bedriftens interne generelle kildesortering.