Lexmark RFID laserskriver

RFID-Lexmark.-aserskriver
Lag egne RFID etiketter med laserskriver
1190
NOK/mnd.

Lexmark-RFID-hvordan-det virker
 • Lexmark RFID er ark som legges i papirmagasinet i Lexmark skrivere med innstøpt programmert mikrobrikke.
 • Arkene kan være av ulik tilpasset format/størrelse.
 • Utskrifter tas ut forløpende etter behov for radio merking av diverse fysiske enheter.
 • Lexmark skriver kan plasseres sentralt ved startpunkt og deretter følges via diverse transaksjons-/registeringspunkter.
 • Radiomerking – Radio Freguency Identification – Radiofrekvensidentifikasjon  – har gått fra å være kostbare løsninger til i dag en rimelig investering som gir stor potensial logistikk-/forsyningskjeder fortløpende kontroll og identifisering fysiske objekter.
 • Dette i mindre eller større skala knyttet til produksjon, leveranser, lager-/utstyrskontroll, materiell håndtering.
Fraktlapp med RFID brikke
Lexmark-UHF-RFID-laserskriver
 • Vanlig papir med RFID. Fraktlapp for transport frem til kunde med retur etikett med RFID sporing. Frakt lapp er brettet i to og plassert i en plast lomme/innlegg for retur til avsender.
 • RAIN UHF Tag - passiv (batterifri) trådløs teknologi som kobler sammen enheter merket med etikett UHF (Ultra High Freguency) til skyen/internett. RAIN er et akronym for Radio Freguency Identification. Dette kobler enheter som er merket med RAIN UHF til skyen slik at RFID data lan bli lagret, administrert og delt via internett.
 • Vanlig papir.
 • Tosidig farge utskrifter.
 • Toveis utskrift med etikett koding (UHF brikke).
Palle merking
Merking-av-paller-RFID-Lexmark-skriver
 • Lag egne etiketter for RFID merking av paller som kommer inn til lager. Spor pallen og finn ut hvor den til enhver tid befinner seg. Gir god kontroll med utstyr m.m. som er lagret på paller.
For mer informasjon og eksempler ulik papirformat gå til Pinnpoint. 
 • Finansiering av utstyr gjøres igjennom vår leasing partner Grenke.
 • Oppført pris leasing kan endres uten forvarsel. Be om tilbud oppdatert pris.