Lexmark utskriftsadministrasjon i skyen

Print i fra skyen
Administrere utskrifter til skriverenheter i skyen. I stedet for å sende dokumenter gjennom utskriftsserver til kopimaskin, der sidene ofte blir liggende åpenlyst og mange ganger uavhentet, overføres de til Lexmark utskriftsadministrasjon i skyen. Der holdes de i en kø inntil bruker logger på eller drar kortet sitt (godkjenner) på laserskriveren.

Sikker frigivelse av utskrifter: Spar utskrifts kostnader, sikre konfidensiell informasjon og gi brukere muligheten til å skrive ut fra alle skrivere i bedriften. Dette i fra stasjonære pc Windows/Mac, Chromebook og mobile enheter iPhone, iPad eller Android.

Med Lexmark utskrifts administrasjon blir det slutt på uavhentede dokumenter, brukere får mulighet til å skrive ut på flere kontorskrivere internt i bedriften.

Scenario 1: En bedrift trenger 5 kontorskrivere. De ønsker mulighet for A3 format. Det skal av og til skrives ut A3 plansjer. Normalt ville man bestilt 5 stk A3 kontorskrivere.

Med Lexmark utskrifter i skyen vil kan kunne leie 4 stk A4 skrivere og 1 stk A3 skriver.
Dette vil redusere leie og trykkekostnader vesentlig. De få ganger brukere trenger A3 så sendes denne til bedriftens A3 skriver og aktiverer utskrift når man står ved kopimaskinen.

Scenario 2: Et kontorfellesskap leier sammen en Lexmark kontorskriver. Dette med mange funksjoner innen dokumenthåndtering. Alle kan, når de har autentisert seg, få sine utskrifter eller skanne sine dokumenter til egen e-post adresse eller lagringssted i skyen.

Denne måten å dele på kostnader gjør det billig for alle i kontorfellesskapet. Det er enkelt å legge nye til eller fjerne brukere. Utstyret settes opp med automatisk toner bestilling.

Hva koster det å leie en kontorprinter med Lexmark utskrifts administrasjon i skyen?

Et eksempel: Bedriften leier en Lexmark XC9235 A3 farge multifunksjonsskrivere. Den leveres med kortleser. Bedriften kan da bruke eksisterende nøkkelkort som brukes ved tilgang til bygget/arbeidsplass.

Det vil da bli følgende regnestykke:

Leie Lexmark kopimaskin med print i skyen   
Varenummer Beskrivelse Beløp
32C1237 Lexmark XC9235 månedsleie 795
32C0053 Kabinett m/hjul 0
030. Abonnement Cloud Print per måned 350
Sum  Sum månedsleie uavhengig antall brukere 1145
Engangskostnad    
57X0301 Kontaktløs kortleser. Se mer informasjon 2 490
Servicekostnad    
001-1. Service oppsett/installasjon per time 945

Abonnement Cloud Print er med:
Cloud Print Managment – gir tilgang til skyløsningen med de funksjoner som ligger her innen administrasjon utskrifter.
Cloud Connector – gir tilgang til skyløsninger som Onedrive, Google Disk og Dropbox m.m.

For mer utfyllende informasjon Lexmark utskrifts administrasjon i skyen se brosjyre https://media.lexmark.com/www/idml/assets/asset_14317/media/no_NO/pdfs/low.pdf

For hjelp til valg av skriverløsning til bedriften med sikker print i skyen ta kontakt med oss på printer@printernorge.no.

Linker mer informasjon:
Lexmark utskriftsadministrasjon i skyen – forenkle skybasert utskrift, bedre administrasjon av skrivere og økt sikkerhet.
Cloud Bridge – forenkle utskriftstjenester med direkte tilkobling.
Cloud Connector – koble virksomheten til populære nettskyprogrammer på en enkel måte.
Flåtestyring i skyen – administrere kundeenheter når som helst og hvor som helst.
Cloud Print Infrastructure som en tjeneste – få tilgang til sikker print på dine egne betingelser.