Makulering av papir dokumenter

Makulering av papir dokumenter – EUs GDPR direktivMakulering av papir dokumenter – EUs GDPR direktiv

De fleste bedrifter har konfidensielt materiale som man ikke ønsker skal komme på avveie. Personopplysninger og sensitivt materiale som lagres på papir må makuleres på en forsvarlig måte etter bruk eller lagring. Makulering av papirdokumenter er derfor blitt meget viktig sammen med sikker print.

Til produksjon av slike dokumenters brukes vanligvis skrivere og kopimaskiner. Dersom virksomheten ikke har sikre og gode rutiner for makulering av papir dokumenter, kan man risikere at sensitive personopplysninger og bedriftsinterne skriv havner utenfor bedriftens kontroll.

EUs General Data Protection Regulation (GDPR) blir norsk lov og trer i kraft fra 25.mai 2018. GDPR er en del av EUs plan for modernisering og harmonisering av regler for databeskyttelse.GDPR gir enkeltpersoner i Europa rett til beskyttelse av personlige opplysninger.

Datatilsynet har laget en-syv-steg plan for personvern. GDPR reglene omfatter også papirsikkerhet. Dette gjelder sikkerhet ved utskrift av dokumenter på kopimaskin, at dokumenter ikke blir liggende uavhentet etter utskrift, at dokumenter ikke er tilgjengelig for uvedkommende og at der er mulighet for å kunne ødelegge dvs. makulere dokumenter enkelt f.eks. ved kopimaskin/laserskriver.

Se mer informasjon om dette regulativet hos Datatilsynet. 

En kopimaskin har tre vanlige hovedfunksjoner:

1. Utskrifter direkte i fra brukers arbeidsstasjon (arbeidsstasjon er blitt et vidt begrep som PC, bærbar PC, smarttelefon, nettbrett).
2. Utskrift kopiering av papir dokumenter via skanner enhet.
3. Skanning av papir dokumenter til elektronisk lagring.

Hvis punkt 1 og 2 gjelder papir som er definert som sensitivt og som ikke skal brukes lenger så anbefaler vi en papir makulerings maskin. Dette er en forordning som  ivaretar papirsikkerhet innenfor GPDR reglene. En eller flere bør plasseres der hvor bedriften finner det hensiktsmessig i organisasjonen. En bør kanskje stå ved bedriftens kopimaskin.

Punkt 3 gjelder digitalisering av papir dokumenter. Her anbefales det å ta en intern gjennomgang hvor ulike dokumenter skal rutes for elektronisk lagring og hvem som skal tilgang til hva samt hvor sikkert er lagringsstedet. Det viktigste arbeidet som må gjøres internt er å etablere retningslinjer og prosedyrer for håndtering og tilgang til personopplysninger og annet som for bedriften er sensitiv iht. GDPR og det som bedriften selv betrakter som sensitiv.

De fleste nye kontorskrivere kommer med som standard PIN kode. Dette betyr at hver bruker har en egen kode som tastes inn før vedkommendes kopi jobb blir skrevet ut. Se mer informasjon om PIN kode løsning. En slik løsning sikrer at utskrifter ikke blir liggende tilgjengelig for andre.

Her er det som alle andre steder bruk av regler gitt i lovs form og bruk av sunn fornuft. Involveres alle nøkkel personer i fra første stund er man allerede godt i gang.

Artikkelen er kun til informasjon og er ikke å betrakte som juridisk veiledning.

LINKER
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/
http://blogg.norskmakulering.no/med-makuleringsdunk-kan-du-unnga-bot-for-brudd-pa-personvernet

Vi ønsker å få et uforpliktende tilbud på leie av kopimaskin

Felt merket med * må fylles ut.
Rent-a-printer.no klikkprisavtale

Printer tilbyr leieavtale med pris per kopi (klikkpris). Dette er en avtalt pris per kopi for sort- og fargeutskift.

Denne dekker:
• All rekvisita som tonerkassett, trommel, vedlikeholds-kit, ADF-kit og inntrekksvalser. Dekker ikke papir og stift.

I tillegg dekker den teknisk driftsavtale:

• Alle tekniske deler, servicetekniker, kjøring, bompenger, parkering og erstatningsskriver hvis ting ikke kan utbedres på stedet.
• Responstid en arbeidsdag i ukens virkedager.

Pris per kopi avtales før inngåelse av leieavtale. Rekvisita leveres fortløpende etter behov.

Leie- og klikkprisavtale inngås med Printer Norge AS og ikke via finansieringsselskap. Service og support utføres av Printer Norge AS. All kontakt er direkte med Printer Norge AS via web, e-post eller telefon.

Scenario: 
Bedriften trykker 10000 sider per år med 7500 sort x klikkpris 6 øre = 450,- + 2500 farge x 36 øre per kopi = 900,-. Totalt kr. 1.350,- per år. Billigere kan det ikke bli for en profesjonell kopi/print løsning.

×
Rent-a-printer.no leieavtale

• Løpende tre måneders oppsigelsestid. Avvik fra dette på enkelte modeller. Blir opplyst for inngåelse av leieavtale.
• Frakt/levering kommer i tillegg
• Faktura per tre måneder forskuddsvis hvis ikke annet avtalt
• Ved behov oppsett og installasjon utført av servicetekniker kr. 895,-/time
• Ved egen oppsett og installasjon ved mottak av leieutstyr. Gratis fjernsupport
• Responstid en arbeidsdag i ukens virkedager. Geografisk begrensning oppgitt responstid. Blir oppgitt før inngåelse av leieavtale

Leiavtale inngås med Printer Norge AS og ikke via finansieringsselskap. Service og support utføres av Printer Norge AS. All kontakt er direkte med Printer Norge AS via web, e-post eller telefon.

×
Rent-a-printer.no kortidsleie

KORTIDSLEIE

Vi leier ut til bedrifter som trenger en kopi/print løsning i en kortere periode. Dette til prosjekter i bygg g og anlegg, messer, konferanser og kurs.

Vi leverer, setter opp og installerer skrivereløsning. Dette i samarbeid med bedriftens IT avdeling/leverandør.

Vi tilbyr skriverløsning A4/A3 format kopi, print, skann, skann til e-post. Dette tilkoblet fast nettverk eller trådløs tilkobling.
Vi tilby også storformat A1-A0 plottere til teknisk tegning .

Våre leiavtaler er inkludert teknisk driftsavtale i leieperioden. Fyll ut nedenstående skjema og send til oss. Vi kommer tilbake med pristilbud.

SHORT TERM RENTAL

If you need a print/copy/wide format solution for a short period in construction, conference or courses contact us. We are delivering, installing and connecting to network/WIFI.

Use form and sent to us. We are answering shortly with a price offer according to rental period.

×
HP CM 4540 Økonomi
TonerPrisRessursPris per copi
Sort862170000.05
Rød1113125000.09
Blå1113125000.09
Gul1113125000.09

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS950 Økonomi
Toner fargePris tonerAntall kopierPris kopi  øre
Sort536320002
Rød2060220009
Blå2060220009
Gul2060220009

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS796 Økonomi
Toner fargePris tonerAntall kopierPris kopi  øre
Sort615200003
Rød23041800013
Blå23041800013
Gul23041800013

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS748 Økonomi
Toner fargePris tonerAntall kopierPris kopi  øre
Sort608120005
Rød12831000013
Blå12831000013
Gul12831000013

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC2132 Økonomi
Toner fargePris tonerAntall kopierPris kopi  øre
Sort50060008
Rød530300018
Blå530300018
Gul530200018

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC2132 Økonomi
Toner fargePris tonerAntall kopierPris kopi  øre
Sort3990450009
Rød   
Blå   
Gul   

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
HP Laserjet M830 Økonomi
Toner fargePris tonerAntall kopierPris kopi  øre
Sort2607400006,5
Rød   
Blå   
Gul   

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Nyttig programvare1
Formsandfavorites-82S0250-e1488797729115 Forms and Favorites. Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

ScanToNetworkScan to network. Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.

AccuRead-OCR-82S0533Accuread OCR. På mindre tid enn det tar å taste inn data manuelt, kan din bedrift opprette søkbare filer og redigerbart innhold ved å bruke vår AccuRead OCR-applikasjon. Den installeres enkelt på Lexmark MFP. Det er ikke behov for PC-programmer eller kompleks serverbasert software. Denne integrerte applikasjonen hjelper deg enkelt å finne de ustrukturerte digitale opplysninger du har bruk for – når du har bruk for dem – ved å opprette søkbare PDF’er og dermed sette opp hastigheten på søkeprosessen.

ws_scan_highres_icon_1Web Services Scan gjør det mulig å skanne bilder til en PC med Windows 7. PCen må være koblet til et nettverk og Web Services må være aktivert for å godta skanninger fra MFPen fra Lexmark.

Showroom-82S0231Showroom. Bruk vanlige bildefiler til å kjøre en tidsinnstilt lysbildefremvisning på berøringsskjermen, og forvandle skjermen til et reklameredskap, et opplæringsverktøy eller en oppslagstavle.

Multi-Send-82S0137MultiSend. Multi Send lets you capture and route a document to multiple destinations simultaneously, and print a copy if you choose. Documents can be routed to email, network folders, FTP sites, or to a remote Lexmark printer.

×
Nyttig programvare2
ws_scan_highres_icon_1Web Services Scan gjør det mulig å skanne bilder til en PC med Windows 7. PCen må være koblet til et nettverk og Web Services må være aktivert for å godta skanninger fra MFPen fra Lexmark.
ScanToNetworkScan to network. Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.
Formsandfavorites-82S0250-e1488797729115Forms and Favorites. Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

 

×
Nyttig programvare4

Forms and Favorites
Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

Multi Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver.

Change Language
Med programmet Change Language kan du enkelt endre språket som brukes på kontrollpanelmenyene fra startsiden.

Scan to Network
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.

Card Copy
Registrer begge sider av ID-/kredittkort, skriv det ut på én side av et ark, og lagre det i en nettverksmappe. En harddisk er ikke nødvendig, men vil gi ekstra lagringsplass.

MyShortcut
Opprett tilpassede snarveier for kopierings-, faks- og e-postoppgaver som brukes ofte. Velg navn, ikon, innstillinger, e-postadresser og telefonnumre.

×
Nyttig programvare5
  
  
  
  
  
×
Skann-Epost-Nettverk-CloudPrint-GoogleDrive-RemoteCopy-EcoSetting-MultiSend-Youtube
ScanToNetworkSkann til e-post/nettverk
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.
Google Cloud PrintGoogle Cloud Print
Skriv ut fra Gmail og Google Drive fra smarttelefoner eller nettbrett. Dokumentene forblir på Google Cloud til du logger på en Google-konto på Lexmark-enheten. 82S0134
Lexmark-google-driveGoogle Drive
Den enkle måten å skrive ut delte Google-dokumenter på ved behov eller registrere dokumenter og sende til Google Drive for lagring og samarbeid. 82S0135
 Remote CopyRemote Copy
Skann et dokument på MFP-en som er «vert», og rut den til utskrift på en annen enhet. Du kan for eksempel skanne på en sort/hvitt-enhet og skrive ut på en fargeenhet. 82S0226
 Lexmark Eco SettingsEco Setting
Endre enhetsinnstillinger for å spare miljøet: Økomodus, tosidig utskrift, tid til standbymodus, tid til strømsparingsmodus, lysstyrke for skjerm og stillemodus. 82S0228
 Multi-Send-82S0137Muti Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
Logo-YouTube Eksempler Lexmark documenthåndtering. 
  Det kan være avvik i fra pre-installert APPS/programmer forskjellige Lexmark modeller. Sjekk flere APPS til dokumenthåndtering. 
×
Skann-Epost-Nettverk-Forms-CardCopy-EcoSetting-MultiSend-Youtube
ScanToNetworkSkann til e-post/nettverk/FTP
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe. 82S0191
Lexmark Forms and FavoritesForms and Favorite
Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer. 82S0250
Lexmark Card CopyCard Copy
Registrer begge sider av ID-/kredittkort, skriv det ut på én side av et ark, og lagre det i en nettverksmappe. En harddisk er ikke nødvendig, men vil gi ekstra lagringsplass. 82S0245
 Lexmark multi sendMulti Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
 Lexmark Eco SettingsEco Setting
Endre enhetsinnstillinger for å spare miljøet: Økomodus, tosidig utskrift, tid til standbymodus, tid til strømsparingsmodus, lysstyrke for skjerm og stillemodus. 82S0228
 Multi-Send-82S0137Muti Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
Logo-YouTube Eksempler Lexmark documenthåndtering. 
  Det kan være avvik i fra pre-installert APPS/programmer forskjellige Lexmark modeller. Sjekk flere APPS til dokumenthåndtering. 
×
AUTOMATISK REKVISITA ELLER SERVICE VED BEHOV

Våre leieavtaler er inkludert automatisk funksjoner som:

  1. Automatisk rekvisita bestilling
  2. Automatisk service-/feilmeldinger

Meldinger sendes til vårt Supportsenter som håndterer disse og iverksetter nødvendig tiltak. Vi sender rekvisita.

Vi tar kontakt på telefon eller e-post hvis ting skjer som kan løses via fjernsupport eller vi sender ut servicetekniker.

Ved inngåelse av leieavtale tar vårt Supportsenter kontakt og foretar installasjon auto oppsett funksjoner. Dette sammen med ansvarlig person i bedriften eller ekstern IT partner.

×
Toner fargePris tonerAntall kopierPris kopi  øre
Sort17821200014
Rød1874750025
Blå1874750025
Gul1874750025

Lexmark rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC9245
TonerPrisRessursPris per kopi-øre
Sort882300003
Rød1846300006
Blå1846300006
Gul1846300006

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC9245
TonerPrisRessursPris per kopi øre
Sort882300003 øre
Rød1846300006 øre
Blå1846300006 øre
Gul1846300006 øre

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

Lang levetid teknisk rekvisita. Photoconductor antall kopier sort opptil 100K og farge CMY 90K. Developer enhet opptil 600K. 

×