Papercut overvåking og administrering av kopiering og utskrifter i bedriften

Sikker print managementVi tilbyr sikker print overvåking og administrasjon til en fast pris per måned inntil 10 brukere. Dette sammen med en meget lav måneds leie av skriverløsning.

Pris kr. 299,- eks. mva

Papercut lagrer utskriftsjobber på server inntil du velger å skrive ut dokumenter fra en eller flere skrivere på arbeidsplassen. Dette i en  “Follow Me” sporings løsning.

Alle som har tilgang til skrivere må identifisere seg før de mottar sin utskrift. Dette ved eget ID kort eller ID lagt inn på f.eks. eksisterende adgang-/nøkkel kort til lokalet.

Papercut er en blanding av hardware og software. Hardware består av kortleser og kort.
Dette aktiverer utskrift til den enkelte bruker ved multifunksjonsskriver (MFP). Kortleser monteres på MFP maskinen.

Oppført leiebeløp dekker hardware og lisenskostnader. Lisens løper med ett år av gangen og følger leieavtalen.

Ved leie Papercut overvåking og administrering/tilsyn av kopiering og utskrifter i bedriften som en del av leieavtalen, inntil 10 brukere, så blir det et meget lavt beløp bruker per måned.

Ved inngåelse av leieavtale kontorskriver med Papercut overvåking så blir utstyret installert av oss. Dette som forhandler av Papercut. Vi har Papercut til følgende merker:

Papercut MF for HP
Papercut MF for Lexmark

Programvare/lisenser blir lagt inn av Best Of Breed AS som er distributør i Norge. Det blir avtalt installasjons honorar med Printer Norge AS det arbeide som Best Of Breed AS skal utføre.
Dette blir utført via fjernsupport.

Se mer informasjon i fra Best Of Breed.

Dette sammen med vanlige installasjons omkostninger ny skriverløsning (frakt og servicetekniker til å sette opp kontorprinter i lokalet m.m.).

Se mer informasjon om Papercut på YouTube.
Se mer informasjon PaperCut – At a Glance.

For kontorlandskap med flere bedrifter så kan det settes opp en løsning hvor den enkelte bedrift blir fakturert i henhold til bruk av skrivere i lokalet. Dette gir god kontroll og tilsyn printer løsning.

Printer Norge kan også administrere inn og ut brukere alt etter hvem som begynner eller slutter m.m.

Se mer informasjon delingsøkonomi kopimaskin.

Ta kontakt med oss på e-post printer@printernorge.no for mer informasjon og tilbud kopi/print løsning inkludert Papercut sikker print.

Pris kan endres uten forvarsel. Alle priser eks. mva.