Papercut – overvåking av og kontroll over utskrifter

Rentaprinter papercut sikker print

Hva er Papercut?
PaperCut MF er en enkel metode for automatisk overvåking og administrering av kopiering og utskrifter i organisasjonen. Se mer informasjon hvorfor velge Papercut.

Dette gir bedriften full kontroll over både kostnader og miljøbelastning. PaperCut MF fanger opp utskriftjobber på utskriftserveren, analyserer dem, og bruker regler for å håndheve retningslinjene dine for utskrift. Se mer informasjon.

Hva innholder Papercut?
Papercut er en blanding av hardware og software. Hardware består av kortleser og kort.
Dette  aktiverer utskrift til den enkelte bruker ved multifunksjonsskriveren (MFP). Kortleser monteres på MFP maskinen. Det kjøpes antall kortlesere tilsvarende de maskiner som skal være med Papercut.

Papercut programvare er det som kalles MFD Embedded Software med forkortelse/varenummer MF-EMB. Denne tilpasses ulike merker som HP, Lexmark, Xerox, OKI og Canon m.m.
MFD Embedded Software kan 1 kopi/print/MFP enhet kobles til og opptil 100 brukere med kortleser.

Programvaren installeres på server lokalt i bedriften eller hos bedriftens IT partner. Dette gjøres av programvare distributøren BestofBreed AS i Norge. Dette til en avtalt pris. Pris MFD Embedded Software og kortleser er en engangskostnad.

Leie innkluderer engangskostnader og årlig lisenser forn inntil 10 brukere
Papercut består også av en årlig lisens på hardware og software.

HW-PS12 er en obligatorisk årlig service- og teknisk garanti avtale hardware montert på MFP.
Denne dekker teknisk feil hardware ved feilsøking og –retting samt erstatning ved defekt hardware.

MF-PS12 er en obligatorisk årlig serviceavtale vedlike hold software. Denne gir rett til oppdateringer og tilgang til support.

Lisensavtalen fornyes årlig automatisk. Lisensavtalen kan sies opp med tre måneders varsel.

Hvordan kjøper man det?
Vi har laget en webside med det som trengs i forbindelse med kjøp og installasjon. Ta kontatk med oss på printer@printernorge.no.

Forut for installasjon gjennomføres det en enkel analyse hva bedriften trenger etter det utstyr som bedriften allerede har eller nyinnkjøp. Det gis et pristilbud basert på dette.

Pristilbudet inneholder servicetekniker, montering hardware og installasjon/konfigurasjon Papercut lisens på server.

Hvordan settes det opp?
Etter behovsanalyse og aksept pristilbud gjennomfører Printer Norge levering av utstyr, sender ut servicetekniker oppsett/installasjon, koordinerer installasjon på server med distributør og tester utstyr og løsning.

For mer informasjon og tilbud
Send oss en e-post til printer@printernorge.no.