PRINT-AS-A-SERVICE / Managed Print Service

HP Laserjet M525 A4 MFP Enterprise
PRINT-AS-A-SERVICE / Managed Print Service

Printer Norge/Rentaprinter print-as-a-service gir små og mellomstore bedrifter utstyr og service kopi/print/MFP laserjet maskiner til en lav leie og fleksibel leietid.
Dette sammen med teknisk serviceavtale og kontinuerlig print overvåking som sikrer stabil drift.

Vår Print as a Service består av følgende:

 1. Et utvalg av multifunksjonsskrivere som fortløpende kan skiftes ut etter behov.
 2. Billig finansiering gjennom leie direkte med Printer Norge.
 3. Servicetekniker som setter opp, installerer, konfigurerer og utfører service etter behov.
 4. Automatisk bestilling billige tonerkassetter etter behov ved kjøp eller klikkprisavtale.
 5. Oppsett Printfleet auto funksjon bestilling rekvisita og rapport feilmeldinger.
 6. Automatisk telleravlesing ved klikkprisavtale.
 7. Eget Servicesenter support bruker- eller nettverksfeil.
 8. Faktureringsrutine etter avtale.
 9. EE-avfalls håndtering skriverekvisita og eldre skrivere.
 10. Tilleggsmulighet Papercut/Follow Me kortlesere for overvåking og administrering av utskrifter.
 11. Tilleggsmuligget skybasert sikker print med bruk av mobil telefon til identifisering bruker for utskrift.

Bedrifter som leier eller kjøper utstyr hos Printer Norge har all kontakt og support direkte med oss. Vi har alle støtte funksjoner internt hos oss. Dette sparer masse tid når bedriften trenger rekvisita, service og støtte via vårt eget Supportsenter.

Sjekk vår hjemmeside www.rentaprinter.no hvis bedriften vurderer ny kopi/print/MFP skriverløsning. Vi har mange gode referanser store og små bedrifter i Norge som bruker oss.

For spørsmål ta kontakt med oss på printer@printernorge.no.