Print som en tjeneste (Print-as-a-service)

Valg av rett kopimaskin

Analyse valg av rett kopimaskin løsning
Vi hjelper bedriften med å finne rett skriverløsning som passer best. Vi har et utvalg av multifunksjonsskrivere. Unngå “hardware overkill” kontorprinter som mange bedrifter har med unødige høye leasing/leie- og driftskostnader. Unngå også kontorskriver med høye trykkekostnader tonerkassetter.  I vår print som en tjeneste hjelper våre salgskonsulenter å finne rett kopimaskin. Send oss en e-post til printer@printernorge.no for kontakt.
Leieavtale kontorskriver Fleksibel leieavtale med løpende tre måneder oppsigelsestid (unngå leasing fellen)
Det inngås en enkel leieavtale. Våre avtaler løper som hovedregel i 60 måneder men med løpende 3-tre-måneder oppsigelsestid. Dette gir bedriften som leietaker god fleksibilitet til å kunne endre eller si opp avtalen hvis det dukker opp forhold som tilsier dette. Se mer informasjon vår leie kontrakt.
Frakt kontorprinter Levering av kontor skriverløsning
Ved bestilling kopimaskin skriverløsning så ordner Printer Norge transport til oppgitt leveringsadresse. Dette via egne transportavtaler. Det er som hovedregel at utstyret kan trilles på plass via gateplan og/eller heis til der laserskriveren skal stå.
På stedet service laserskriver På stedet service print som tjeneste
Servicetekniker står for printtjeneste som utpakking, oppsett, konfigurering brukerinnstillinger, nødvendig brukeropplæring og avfallshåndtering. Emballasje og plast går til godkjent kildesortering. Ved avtale om retur av gammel kopi/print skriver så går dette til godkjent EE-avfalls mottaker. Service på stedet gjøres til avtalt timepris og pris avfallshåndtering.
Gjør det selv kopimaskin Gjør det selv installasjon
Vi sender multifunksjonsskriver til oppgitt leverings adresse. Hvis bedriften har egen IT kompetanse så kan skriverløsning settes opp selv. Vi kan gi hjelp via vårt eget Supportsenter.
Supportsenter kontorprinter Supportsenter
Printer Norge AS har eget supportsenter kundestøtte kopimaskiner. Vi gir hjelp per telefon, e-post, websider og Teamviewer.  Vi kontakter IT-avdeling og/eller direkte bruker hvor vi kobler oss opp, via sikker tilgang eksterne skrivebord, etter avtale og løser diverse ting knyttet til bedriftens kontorskriver.
For hjelp til bedriftens skriverløsning send oss en e-post til support@printernorge.no.
Carepack Servicepack printer Serviceavtale
Ved kjøp eller leie kopimaskiner av Printer Norge/Rentaprinter så er det inkludert 12 måneder teknisk serviceavtale. Etter utløp 12 måneder inngås det valgfri teknisk serviceavtale på kontorskriver levert av oss. Vår service/carepack avtale sikrer stabil drift til en fast kjent servicekostnad per måned. I tillegg reduseres arbeidsmengden for bedriften IT avdelingen ved å overlate drift av kopi/print til oss.
Automatisk toner bestilling Overvåking med automatisk tonerbestilling og servicemeldinger
Som en del av vårt Print-as-a-Service inngår automatisk toner bestilling og service meldinger. Vi setter opp bedriftens kontorprinter med vår smarte print løsning Printfleet som gjør at alt driftsansvar overlates til oss. Vår overvåking printtjeneste vil redusere kostnader betydelig.  Se mer informasjon om Printfleet.
Sikker print utskrift Sikker Print
Skriverløsninger levert av Printer Norge/Rentaprinter kommer med et utvalg av innebygde sikker print løsninger. I tillegg kan det leveres løsninger innen “follow me” papercut og skybasert sikker print. Dette gir tilgang til dokumenter på hvilken som helst skriver i bedriften først når bruker ber om det. Dette sikrer at dokumenter ikke blir liggende lett tilgjengelig for uvedkommende. Dette gir også sikkerhet i samsvar med GDPR.
Rapport print aktivitet Rapporter
Gjennom vår skriver overvåking Printfleet kan bedriften få oversikt hvilken utskrifts aktivitet som skjer. Denne kan være grunnlag for analyse og gjennomføring av endring skriverløsning iht. trykkevolum og annet bruksbehov. Dette for å sikre lave trykkekostnader og rett dimensjonert kopi/print løsning etter reelt utskrifts behov.
Faktura print as a Service Faktura
Printer Norge sender ut i leieavtaler faktura per kvartal forskuddsvis. Faktura sendes per e-post, EHF eller som post.
Support kopimaskin Kontakt
For samtale med en av våre salgskonsulenter send oss en e-post til printer@printernorge.no eller vår webside.  Vårt sentralbord 98254040.

 

Rent-a-printer.no klikkprisavtale

Printer tilbyr leieavtale med pris per kopi (klikkpris). Dette er en avtalt pris per kopi for sort- og fargeutskift.

Denne dekker:
• All rekvisita som tonerkassett, trommel, vedlikeholds-kit, ADF-kit og inntrekksvalser. Dekker ikke papir og stift.

I tillegg dekker den teknisk driftsavtale:

• Alle tekniske deler, servicetekniker, kjøring, bompenger, parkering og erstatningsskriver hvis ting ikke kan utbedres på stedet.
• Responstid en arbeidsdag i ukens virkedager.

Pris per kopi avtales før inngåelse av leieavtale. Rekvisita leveres fortløpende etter behov.

Leie- og klikkprisavtale inngås med Printer Norge AS og ikke via finansieringsselskap. Service og support utføres av Printer Norge AS. All kontakt er direkte med Printer Norge AS via web, e-post eller telefon.

Scenario: 
Bedriften trykker 10000 sider per år med 7500 sort x klikkpris 6 øre = 450,- + 2500 farge x 36 øre per kopi = 900,-. Totalt kr. 1.350,- per år. Billigere kan det ikke bli for en profesjonell kopi/print løsning.

×
Rent-a-printer.no leieavtale

• Løpende tre måneders oppsigelsestid. Avvik fra dette på enkelte modeller. Blir opplyst for inngåelse av leieavtale.
• Frakt/levering kommer i tillegg
• Faktura per tre måneder forskuddsvis hvis ikke annet avtalt
• Ved behov oppsett og installasjon utført av servicetekniker kr. 925,-/time
• Ved egen oppsett og installasjon ved mottak av leieutstyr. Gratis fjernsupport
• Responstid en arbeidsdag i ukens virkedager. Geografisk begrensning oppgitt responstid. Blir oppgitt før inngåelse av leieavtale

Leiavtale inngås med Printer Norge AS og ikke via finansieringsselskap. Service og support utføres av Printer Norge AS. All kontakt er direkte med Printer Norge AS via web, e-post eller telefon.

×
Rent-a-printer.no kortidsleie

KORTIDSLEIE

Vi leier ut til bedrifter som trenger en kopi/print løsning i en kortere periode. Dette til prosjekter i bygg g og anlegg, messer, konferanser og kurs.

Vi leverer, setter opp og installerer skrivereløsning. Dette i samarbeid med bedriftens IT avdeling/leverandør.

Vi tilbyr skriverløsning A4/A3 format kopi, print, skann, skann til e-post. Dette tilkoblet fast nettverk eller trådløs tilkobling.
Vi tilby også storformat A1-A0 plottere til teknisk tegning .

Våre leiavtaler er inkludert teknisk driftsavtale i leieperioden. Fyll ut nedenstående skjema og send til oss. Vi kommer tilbake med pristilbud.

SHORT TERM RENTAL

If you need a print/copy/wide format solution for a short period in construction, conference or courses contact us. We are delivering, installing and connecting to network/WIFI.

Use form and sent to us. We are answering shortly with a price offer according to rental period.

×
HP CM 4540 Økonomi
Toner Pris Ressurs Pris per copi
Sort 862 17000 0.05
Rød 1113 12500 0.09
Blå 1113 12500 0.09
Gul 1113 12500 0.09

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS950 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 536 32000 2
Rød 2060 22000 9
Blå 2060 22000 9
Gul 2060 22000 9

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS796 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 615 20000 3
Rød 2304 18000 13
Blå 2304 18000 13
Gul 2304 18000 13

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XS748 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 608 12000 5
Rød 1283 10000 13
Blå 1283 10000 13
Gul 1283 10000 13

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC2132 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 500 6000 8
Rød 530 3000 18
Blå 530 3000 18
Gul 530 2000 18

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC2132 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 3990 45000 9
Rød      
Blå      
Gul      

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
HP Laserjet M830 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 2607 40000 6,5
Rød      
Blå      
Gul      

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Nyttig programvare1
Formsandfavorites-82S0250-e1488797729115 Forms and Favorites. Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

ScanToNetworkScan to network. Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.

AccuRead-OCR-82S0533Accuread OCR. På mindre tid enn det tar å taste inn data manuelt, kan din bedrift opprette søkbare filer og redigerbart innhold ved å bruke vår AccuRead OCR-applikasjon. Den installeres enkelt på Lexmark MFP. Det er ikke behov for PC-programmer eller kompleks serverbasert software. Denne integrerte applikasjonen hjelper deg enkelt å finne de ustrukturerte digitale opplysninger du har bruk for – når du har bruk for dem – ved å opprette søkbare PDF’er og dermed sette opp hastigheten på søkeprosessen.

ws_scan_highres_icon_1Web Services Scan gjør det mulig å skanne bilder til en PC med Windows 7. PCen må være koblet til et nettverk og Web Services må være aktivert for å godta skanninger fra MFPen fra Lexmark.

Showroom-82S0231Showroom. Bruk vanlige bildefiler til å kjøre en tidsinnstilt lysbildefremvisning på berøringsskjermen, og forvandle skjermen til et reklameredskap, et opplæringsverktøy eller en oppslagstavle.

Multi-Send-82S0137MultiSend. Multi Send lets you capture and route a document to multiple destinations simultaneously, and print a copy if you choose. Documents can be routed to email, network folders, FTP sites, or to a remote Lexmark printer.

×
Nyttig programvare2
ws_scan_highres_icon_1Web Services Scan gjør det mulig å skanne bilder til en PC med Windows 7. PCen må være koblet til et nettverk og Web Services må være aktivert for å godta skanninger fra MFPen fra Lexmark.
ScanToNetworkScan to network. Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.
Formsandfavorites-82S0250-e1488797729115Forms and Favorites. Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

 

×
Nyttig programvare4

Forms and Favorites
Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer.

Multi Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver.

Change Language
Med programmet Change Language kan du enkelt endre språket som brukes på kontrollpanelmenyene fra startsiden.

Scan to Network
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.

Card Copy
Registrer begge sider av ID-/kredittkort, skriv det ut på én side av et ark, og lagre det i en nettverksmappe. En harddisk er ikke nødvendig, men vil gi ekstra lagringsplass.

MyShortcut
Opprett tilpassede snarveier for kopierings-, faks- og e-postoppgaver som brukes ofte. Velg navn, ikon, innstillinger, e-postadresser og telefonnumre.

×
Nyttig programvare5
   
   
   
   
   
×
Skann-Epost-Nettverk-CloudPrint-GoogleDrive-RemoteCopy-EcoSetting-MultiSend-Youtube
ScanToNetwork Skann til e-post/nettverk
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe.
Google Cloud Print Google Cloud Print
Skriv ut fra Gmail og Google Drive fra smarttelefoner eller nettbrett. Dokumentene forblir på Google Cloud til du logger på en Google-konto på Lexmark-enheten. 82S0134
Lexmark-google-drive Google Drive
Den enkle måten å skrive ut delte Google-dokumenter på ved behov eller registrere dokumenter og sende til Google Drive for lagring og samarbeid. 82S0135
 Remote Copy Remote Copy
Skann et dokument på MFP-en som er “vert”, og rut den til utskrift på en annen enhet. Du kan for eksempel skanne på en sort/hvitt-enhet og skrive ut på en fargeenhet. 82S0226
 Lexmark Eco Settings Eco Setting
Endre enhetsinnstillinger for å spare miljøet: Økomodus, tosidig utskrift, tid til standbymodus, tid til strømsparingsmodus, lysstyrke for skjerm og stillemodus. 82S0228
 Multi-Send-82S0137 Muti Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
Logo-YouTube  Eksempler Lexmark documenthåndtering. 
   Det kan være avvik i fra pre-installert APPS/programmer forskjellige Lexmark modeller. Sjekk flere APPS til dokumenthåndtering. 
×
Skann-Epost-Nettverk-Forms-CardCopy-EcoSetting-MultiSend-Youtube
ScanToNetwork Skann til e-post/nettverk/FTP
Ta bilde av et utskrevet dokument, og send bildet til en forhåndsdefinert privat eller delt nettverksmappe. 82S0191
Lexmark Forms and Favorites Forms and Favorite
Sørg for enkel tilgang til skjemaer og dokumenter som brukes ofte. Virksomheter sparer penger ved å eliminere forhåndsutskrevne skjemaer. 82S0250
Lexmark Card Copy Card Copy
Registrer begge sider av ID-/kredittkort, skriv det ut på én side av et ark, og lagre det i en nettverksmappe. En harddisk er ikke nødvendig, men vil gi ekstra lagringsplass. 82S0245
 Lexmark multi send Multi Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
 Lexmark Eco Settings Eco Setting
Endre enhetsinnstillinger for å spare miljøet: Økomodus, tosidig utskrift, tid til standbymodus, tid til strømsparingsmodus, lysstyrke for skjerm og stillemodus. 82S0228
 Multi-Send-82S0137 Muti Send
Registrer og send et dokument til flere mål samtidig. Dokumenter sendes til e-post, nettverksmapper, FTP-områder eller til en ekstern Lexmark-skriver. 82S0137
Logo-YouTube  Eksempler Lexmark documenthåndtering. 
   Det kan være avvik i fra pre-installert APPS/programmer forskjellige Lexmark modeller. Sjekk flere APPS til dokumenthåndtering. 
×
AUTOMATISK REKVISITA ELLER SERVICE VED BEHOV

Våre leieavtaler er inkludert automatisk funksjoner som:

  1. Automatisk rekvisita bestilling
  2. Automatisk service-/feilmeldinger

Meldinger sendes til vårt Supportsenter som håndterer disse og iverksetter nødvendig tiltak. Vi sender rekvisita.

Vi tar kontakt på telefon eller e-post hvis ting skjer som kan løses via fjernsupport eller vi sender ut servicetekniker.

Ved inngåelse av leieavtale tar vårt Supportsenter kontakt og foretar installasjon auto oppsett funksjoner. Dette sammen med ansvarlig person i bedriften eller ekstern IT partner.

×
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 1782 12000 14
Rød 1874 7500 25
Blå 1874 7500 25
Gul 1874 7500 25

Lexmark rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC9245
Toner Pris Ressurs Pris per kopi-øre
Sort 882 30000 3
Rød 1846 30000 6
Blå 1846 30000 6
Gul 1846 30000 6

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Lexmark XC9245-XC9235
Toner Pris Ressurs Pris per kopi øre
Sort 882 30000 3 øre
Rød 1846 30000 6 øre
Blå 1846 30000 6 øre
Gul 1846 30000 6 øre

Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

Lang levetid teknisk rekvisita. Photoconductor antall kopier sort opptil 100K og farge CMY 90K. Developer enhet opptil 600K. 

×
Lexmark XS950 Økonomi
Toner farge Pris toner Antall kopier Pris kopi  øre
Sort 536 32000 2
Rød 2060 22000 9
Blå 2060 22000 9
Gul 2060 22000 9

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. 

×
Varenr. Tonerkassett Pris stk Antall kopier 5% DG Pris per kopi øre
24B7178 Cyan 1664 6000 27
24B7179 Magenta 1664 6000 27
24B7180 Yellow  1664 6000 27
24B7181 Black 1411 9000 15

Lexmark BSD rekvisita. Priser er oppgitt eks. mva. Antall kopier tonerkassetter er oppgitt med dekningsgrad 5%. 
Pris kan endres uten forvarsel ved endringer pris leverandører, valutasvingninger m.m.

Som illustrasjon på dekningsgrad 5% vil et A4 ark med dekket med bokstaver i normal størrelse og avstand mellom bokstaver og linjer tilsvare 5% dekningsgrad. En blanding av tekst, bilder, streker, symboler og logo vil utgjøre en større dekning som kan gi høyere dekningsgrad enn 5% dvs. mer forbruk av toner/pulver. Ved større dekningsgrad enn 5% vil det gi færre antall kopier ut av hver tonerkassett. Tilsvarende hvis dekningsgrad er mindre enn 5% så vil det gi flere kopier før tonerkassett er tom. Ved normal kontorbruk så er dekningsgrad mindre enn 5% dvs. flere kopier. 

×

Rent-a-printer bruker datainnsamlingsverktøy som informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet.

Les mer