Printer Norge Supportsenter

Vårt supportsenter utfører på vegne av våre kunder diverse oppgaver knyttet til kopi/print.

Ved bestilling koordinerer kundesenter sammen med servicetekniker oppgaver som:

Levering
Bestille speditør eller servicetekniker leverer, avklare med selger om kopimaskin kan frakte rett inn via gateplan og/eller heis. Hvis ikke må det ordnes folk til å bære.

Plassering og utpakking
Servicetekniker plasserer laserskriver på angitt sted av kunden. Hovedregel her er at der hvor printer skal stå er det tilkobling for strøm og nettverkskabel til vegg eller trådløs ruter.

Oppsett/konfigurering multifunksjonsskriver
Kopi/print maskin kobles til nettverk og nødvendige konfigurasjoner gjøres. Dette ofte i samarbeid med bedriftens IT avdeling eller IT service partner. Det er en fordel at kontakt personer her vet om at skriverløsning blir satt opp og at tekniker får opplyst ved ankomst hvem de skal kontakte.

Ved henvendelse Supportsenter feil forårsaket av skriver vs. feil i nettverk, service eller hos ASP leverandør
Ved i kopimaskin laserskriver så er dette dekket av driftsavtale med Printer Norge. Ved feil forårsaket av 3. part så er dette ikke dekket av driftsavtale. Det blir her ført gjeldende servicepris ned til 15 minutter.

Som hovedregel er feil forårsaket av 3. part definert som nettverk er nede, det er ikke bærende signal i nettverk, utstyre tilkoblet nettverk, feil i telefoni eller annet som ikke skyldes skriverløsning levert av Printer Norge. Dette gjelder også feil tonerkassetter og annen rekvisita levert av 3. part.

Brukerfeil
Ved henvendelse til vårt kundeservice senter og ved feilretting via fjernsupport Teamviewer så vil bruker feil ikke være dekket av driftsavtale. Som definisjon brukerfeil er feile innstillinger i fra programvare til skriver, feil innstillinger ark skuffer, endring i nettverksinnstillinger og uautorisert eget forsøk på utførelse av service og reparasjon. Det faktureres her ned til 15 minutter.

Informasjon henvendelse til Supportsenter support@printernorge.no