PRINTFLEET – PRINT MANAGEMENT – PRINT OVERVÅKING

PRINTFLEET – PRINT MANAGEMENT – PRINT OVERVÅKING

PrintFleet print management er en merke uavhengig programvare som samler inn informasjon fra kopi/print enheter tilkoblet nettverk.

Printfleet består av en DCA (Data Collection Agent). Dette programmet samler inn informasjon fra skrivere, kopi-/faksmaskiner og multifunksjonsskrivere (MFP). Denne informasjonen blir samlet på PrintFleet server

Viktig type data som DCA samler inn

IP adresse / tonerkassett serienummer / enhets beskrivelse / nivå vedlikeholds-enheter / serie nummer / avlesing forbruk rekvisita / ID nummer enhet/mono- fargeskriver / lokasjon / skjerm avlesing / MAC adresse / status enhet / produsent / feilmeldinger / firmware versjon / rekvisita status / frekvens bytte av tonerkassetter.

Oppførte data gir bedriften mulighet til å sette opp diverse rapporter knyttet til kopi/print aktiviteter. Rapportene gir bedriften et godt grunnlag til å vurdere tiltak for å tilpasse kopi/print maskiner med riktig dimensjonering iht. faktisk brukerbehov samt redusere trykkekostnader.

Installering PrintFleet/DCA

Installasjon skjer i de fleste tilfeller fra vårt Supportsenter i Printer Norge. Vi har erfarne serviceteknikere som utfører dette i samarbeid med våre kunder direkte eller via IT avdeling/IT Partner.

Supportsenter tar kontakt etter melding i fra våre salgskonsulenter. Deretter tar vår tekniker sammen med bedriftens kontaktperson å setter opp en PrintFleet overvåkings løsning.

Ved installasjon større bedrifter/konsern med mange enheter lages det i forkant en plan. Denne planen tar hensyn til diverse forhold internt/ekstern i organisasjonen før iverksettelse.

Dokumenter PrintFleet

PrintFleet DCA Best Practices
PrintFleet Optimizer Standard Report Fields

Ta kontakt med oss på printer@printernorge.no for å få installert PrintFleet. Det er gratis via fjerninstallasjon.