Pris per kopi avtale hva er det?

Printer Norge leieavtaler blir levert med en pris per kopi avtale*. Det er en øre pris pris for sort og en øre pris pris farge per utskrift.

Pris per kopiavtale (også kalt klikkprisavtale) dekker:

  • Tonerkassetter.
  • Serviceavtale med iverksettelse tiltak innen neste arbeidsdag.
  • Fjernsupport via TeamViewer ved behov.

Det betales, sammen med månedlig leiebeløp, en avtalt månedlig a. konto pris per kopi.
Dette er et fornuftig a. konto beløp basert på estimert årlig antall kopier som bedriften vil trykke. Dette er oppført i leieavtalen.

Det blir foretatt en avregning en til to ganger per år avhengig av uttak antall tonerkassetter.
Faktisk antall kopier trykket ihv. sort og farge blir summert og a. konto innbetalt per måned blir trukket i fra.

Fordelen med pris per kopi avtale er:

  • Man betaler kun for det man faktisk trykker.
  • Tonerkassetter er inkludert.
  • Service-/driftsavtale er inkludert.
  • Pris per kopi av uavhengig av dekningsflate utskrift A4/3 format.

Sjekk www.rentaprinter.no for ulike modeller vi kan tilby. Fyll ut kontaktskjema skrivemodell av interesse eller send oss en e-post til printer@printernorge.no. 
Vi hjelper bedriften med å finne rett skriverløsning til en fornuftig leiepris.

* Gjelder ikke alle skriver modeller.

Case
En bedrift har 10 ansatte. Hver trykker 20 sider per dag. Blanding A3/A4 format.
Det blir 10 ansatte X 20 sider per dag X 20 arbeidsdager = 4000 sider per måned (48000/år).
Hvis sidene per måned er fordelt 50% sort og 50% farge så blir det følgende trykkekostnader per måned 2000 sider sort X 6 øre = kr. 120 og farge 2000 sider X 36 øre = kr. 720. Tilsammen 120+720 = kr. 840,-.