Pris per kopi avtale – tonerkassetter og serviceavtale


Printer Norge tilbyr til større kopi/print skriverløsninger en pris per kopi avtale.

Den er 6 øre sort og 36 øre farge.

Bedriften betaler en pris per utskrift for hhv. sort og farge kopi.

Pris per kopi avtalen er inkludert:

  • Tonerkassetter leveres etter behov. Frakt blir belastet toner forsendelse med bedriftspakke.
  • Serviceavtale.

Når skriver kommer med melding «trenger mer toner» så sender vi som bedriftspakke tonerkassetter.

Serviceavtalen dekker:

  • Hjelp via fjernsupport.
  • Servicetekniker på stedet ved behov.
  • Tekniske deler.
  • Erstatnings skriver hvis årsak driftsstans ikke kan utbedres.

Det belastet et a. konto beløp per måned. Pris per måned kr. 150,- hvis ikke annet er avtalt.

Det blir foretatt avlesing telleverk en til to ganger per år. Dette avhengig av uttaket av tonerkassetter.

Eksempel
Det blir betalt a. konto 150*12=1.800,- per år.
Hvis forbruket har vært 10000 kopier fordelt med sort 3000 og farge 7000 utskrifter så blir det følgende kostnader:

Sort 3000*0,06 + farge 7000*0,36=180 + 2.520 = 2.700. Da blir det etter fakturert 2.700 – 1.800 = 900,-.

Ved innbetaling a. konto per måned og avlesing telleverk så har man god kontroll med trykkekostnadene.