Velg rett kontormaskin

Hei og takk for at du henvender deg til oss angående leie av kopi/print skriverløsning.

For at vi skal kunne gi deg et tilbud på ny kopimaskin så vil vi gjerne stille noen spørsmål slik at du velgre rett kontormaskin.

Bruk ett minutter på dette. Alle spørsmål må ikke besvares hvis du er usikker. Spør oss om hjelp.

Dette kan spare bedriften unødige kostnader på grunna av feil skriverløsning i henhold til faktisk behov.