Et Scenario trykkekostnader Lexmark XS950de

XS950de dokumenthåndtering
Et Scenario trykkekostnader Lexmark XS950de

Ved inngåelse  av en leieavtale med Printer Norge/Rentaprinter så vil det i løpet av leieperioden blir trykket et viss volum kopier henholdsvis sort og farge utskrifter. De totale trykkekostnader vil derfor være avhengig av volumet og fordeling av av antall kopier sort og farge.

Trykkekostnader vil påvirkes av løpende forbruk som antall tonerkassetter og long-life rekvisita . Long-life rekvisita kommer først når kopimaskin har vært i bruk en stund.

For å gi et estimat på dette så har vi laget følgende tabell:

Den viser trykkekostnader i en periode av 60 måneder med intervall antall kopier trykket. Det totale antall kopier vil variere etter bedriftens behov. For eksempel en bedrift som trykker 2400 kopier per måned vil i en 60 måneders periode trykke 144000 kopier (2400*12*5=144000). Dette betyr at den forbruker tonerkassetter pluss en del long-life rekvisita som intervallet 144000 sider viser i tabellen. Tilsvarende øker  forbruket når intervallet øker.

Når en bedrift passerer 420000 sider så vil også vedlikeholds-kit måtte byttes og påvirker da totale trykkekostnader.

Bedriften kan selv her gjøre en enkel skrivebords analyse. Estimer antall kopier per dag x 20 arbeidsdager/måned x 60 måneder og se i hvilket intervall dere  er nærmest og la det være estimert totale trykkekostnader.

Ta kontakt med oss for tilbud leie  multifunksjonsskriver printer@printernorge.no eller vår webside https://rent-a-printer.no/kontakt-oss/

En viktig ting ved kjøp av tonerkassetter etter behov. Du betaler for reell dekningsgrad. Det betyr at hvis dekningsgrad er lavere enn 5% så vil man få ut mye mer kopier av hver tonerkassette før den må byttes. Gjennomsnitts dekningsgrad ligger på mellom 3-4% for en bedrift som trykker ut vanlige dokumenter med mye tekst. Dette betyr mange tusen ekstra sider i løpet av en leieavtale i 60 måneder.