Sirkulær økonomi – ombruk leie kopimaskin

Sirkulær økonomi kopimaskin

Printer Norge AS en del av den sirkulære økonomien

Innen kopi/print har vi snakket om sirkulær økonomi i mange år. Vi har samlet inn toner kassetter og defekt laserskrivere/kopimaskiner til EE-avfall når de ikke lenger kan brukes. De blir da kildesortert og videresendt som innsatsmateriale til produksjon av andre produkter.

EE-avfall består av mange forskjellige type elektroniske produkter herunder også kopimaskiner.

Før kontorskrivere blir send til forsvarlig EE-avfallshåndtering plukker Printer Norge deler som kan brukes på nytt igjen. Dette til service og reparasjoner leie skriverløsninger som står ut hos våre kunder.

Printer Norge etterstreber å kunne tilby kontormaskiner i et kretsløp med forlenget  brukstid leie kontormaskin. Dette i tillegg gjenvinning deler og komponenter i fra defekte kopi/print maskiner.

Printer Norge gjennom sitt varemerke rent-a-printer leier ut billige brukte digitale kopimaskiner. Gjenbruk forlenger levetid med flere år. Dette med god teknisk oppfølging av våre servicetekniker gjennom carepack-/serviceavtaler.

Som bruker merket man ingen forskjell om kopi/print skriverløsning er ny eller brukt.

Vi leier ut til bedrifter som er opptatt av ombruk uten at det går vesentlig utover kvalitet og muligheter innen dokumenthåndtering. Dette til en langt lavere pris enn tilsvarende nytt.

Når multifunksjonsskriver til slutt ikke lenger kan brukes nye leieavtaler blant våre kunder så går den godkjent lokal gjenvinningsstasjon. Her blir EE-avfall samlet opp og send videre til kildesortering.

Dette betaler Printer Norge gjennom Avfallsforskriften for elektronisk og elektrisk avfall. Denne har skapt miljøresultater som har gjort Norge til et internasjonalt foregangsland.

Ved utskiftning av gammel kopimaskin eller printer med leie ny i fra Printer Norge så organiserer vi retur av gammel kontormaskin til godkjent EE-avfalls stasjon.

Ta kontakt med oss for leie av en proff brukt kopi/print maskin printer@printernorge.no eller gå til vår hjemmeside www.rentaprinter.no.