Spørsmål leveranse, oppsett og installasjon

Ved leveranse, oppsett og installasjon så er det viktig å få så god informasjon. Dette for at leveransen skal gå så lett som mulig.

Printer, kopimaskin eller multifunksjonsskriver er en tung gjenstand som man i de fleste tilfeller ikke klarer å håndtere alene.

  • Det må gjerne være flere personer som hjelper å få den på plass.
  • Ved utpakking er det mye emballasje som må fjernes.
  • Skriver skal plasseres et hensiktsmessig sted med nødvendig tilkobling fast eller trådløst nettverk.
  • Den skal konfigureres i nettverket med brukerinnstillinger direkte eller via bedriftens IT leverandør.

Det oppstår ofte problemer ved leveranse som for eksempel ikke opplyst om trapper, manglende nettverkstilkobling, ingen personer tilstede som kan hjelpe, brannmur IT leverandør m.m. I tillegg kan det oppstå problemer med krav innstillinger programvare innen teknisk tegning DAK/DAP, 3D genererte illustrasjoner som det ikke er blitt opplyst om før etter levering. 

Dette gjør at speditør eller servicetekniker ikke for utført sitt arbeide og bruker unødig ekstra tid.   

Før vi kan levere må derfor skjema være utfylt.

Det viktig å få svar på avkrysninger og notat felter. Bruk litt tid på dette. Det vil spare mye tid i etterkant og unødige ekstra omkostninger. 

Ved egen leverandør e-post server/SMTP oppsett så må dere ha klart passord eller kontaktperson hos bedriftens IT leverandør.