Vi støtter frivillige humanitære organisasjoner som drives på ideell basis

x950de

Vi tilbyr gratis leie av kopi/print/MFP maskiner. I tillegg tilbyr vi lave trykkekostnader i en pris per kopi avtale inkludert teknisk service.

Printer Norge AS er den største innen overhalte dokument kopi print flerbruksmaskiner i Norge. Dette er utstyr som kommer i fra terminerte leasingavtaler, oppkjøp varepartier eller vårt eget lager. Dette er farge kopimaskiner som har de samme funksjoner som helt nye.

Vi har mange kunder små og store bedrifter i Norge som kun bruker fabrikkoverhalte skrivere i fra oss. De er billig i leie og de er billig i drift. Dette inkludert serviceavtale.

Vi ønsker å støtte organisasjoner som har som formål å hjelpe mennesker i ulike livssituasjoner. Kopi/print maskiner er det vi driver med. Det er her vi kan gi en hjelp og vår støtte til organisasjonens humanitære arbeid. Dette ved gratis leie.

Vi kan også holde en lav pris per kopi trykkekostnader med gratis leie av en fungerende god HP og Lexmark LaserJet kopi print flerfunksjonsskriver. Dette i en modell etter den kapasitet som trengs. Kopi print kostnader utgjør ofte en stor andel av administrasjonskostnader.

Vi ønsker å kunne gi vårt bidrag med utgangspunkt i det vi driver med.

Hvordan det fungerer

Vi vurderer henvendelser fortløpende hvor hovedkriteriet er at organisasjonen har som formål å drive frivillig humanitært arbeid.

Vi tar en gjennomgang hvilken type laserskriver som kan passe. Dette gjøres sammen med person med ansvar for dette i organisasjonen. Vi tilbyr deretter en enkel leieavtale hvor månedsleie vil være gratis. Det avtales en pris per kopi sort og farge. Dette kalles ofte en klikkprisavtale. Denne vil være meget konkurransedyktig i pris.

Et eksempel på dette kan være følgende. Organisasjonen trykker 25000 sider per år. Antallet sort er 15000 og farge er 10000 kopier. Ved en pris per kopi sort 6 øre og farge 36 øre vil samlede trykkekostnader være 15000×0,06+10000×0,36=900+3600=4.500 kroner.

Dette beløpet inkluderer leveranse av tonerkassetter etter behov. Teknisk deler ved behov for service samt tekniker inkludert kjøring, bompenger og parkering.

Er dere interessert i å vite mer om vårt støtte bidrag så ta kontakt med markedssjef Jan Rune Hopland jrh@printernorge.no.

Se vårt utvalg av merke og modeller www.rent-a-printer.no