Viktige spørsmål leveranse og oppsett leie skriverløsning

For at leveranse, oppsett og installasjon skal gå best mulig så er vi takknemlig hvis dere kan svare på nedenstående spørsmål.
Dette er ting som ofte går igjen og spesielt viktig er forhold knyttet til leveranse med speditør.